انحلال شرکت

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
انحلال شرکت

اشخاص حقوقی منحله مکلف به تسلیم دو نوع اظهارنامه جداگانه به شرح زیر میباشند:

 

انحلال شرکت : در عرصه اقتصادی گاهی به دلیل بحران های مالی که این سالها بیشتر با آن مواجه بوده ایم، شرکتها به دلایل متعدد تصمیم به انحلال شرکت میگیرند و بدون اینکه از  قوانین مالیاتی آن باخبر باشند، برای خود جریمه مالیاتی می خرند.

 

طبق ماده ۱۱۴ ق. م. م، آخرین مدیر یا مدیران شرکت باید قبل از اینکه شرکت برای انحلال مجمع عمومی تشکیل دهد و موضوع را تصویب کند، اظهارنامه دارایی و بدهی خود را بر اساس ضوابط مندرج در قانون تهیه و به اداره دارایی حوزه خود تحویل بدهد.

 

ماده ۱۱۵ قانون در خصوص محل اخذ مالیات این شرکتها نیز توضیحی مطرح کرده  و ماخذ مالیات را ارزش دارایی منهای بدهی و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها قرار داده است.

 

 

ماده ۱۱۶ قانون تکالیف مدیران تصفیه را مشخص کرده که تا ۶ماه از تاریخ انحلال باید اظهارنامه مالیاتی را ارسال کنند.
ماده ۱۱۷ این قانون در خصوص تکالیف ماموران مالیاتی صحبت کرده که باید اظهارنامه این اشخاص را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
ماده ۱۱۸ نیز بیان کرده که تقسیم دارایی های این شرکتها قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی مجاز نیست.

 

ولی در هر موضوع قانونی نکات قابل تاملی وجود دارد که اگر به آن توجه شود واکنش بهتری میتوان در حوزه مالیاتی انجام داد.

 

نکات قابل توجه در مورد مالیات انحلال اشخاص حقوقی

 

۱٫ اشخاص حقوقی منحله مکلف به تسلیم دو نوع اظهارنامه جداگانه به شرح زیر میباشند:

 

الف) اظهارنامه موضوع ماده(۱۱۴) ق.م.م، که از تکالیف آخرین مدیران شخص حقوقی بوده و بایستی قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم به انحلال شرکت دعوت شده است، به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم گردد.

 
این اظهار نامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت برای اتخاذ تصمیم جهت انحلال میباشد.

در ادامه بخوانید:  نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی

 
ب) اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۶) ق.م.م، که از تکالیف مدیران تصفیه میباشد و بایستی ظرف شش ماه از تاریخ انحلال به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق نیز پرداخت گردد.

 
این اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی میباشد.

 

۲٫ تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت منحله موضوع ماده ۱۱۶، ۶ماه از تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

 

 

۳٫ اگر در بین دارایی های شرکت منحله، زمین،ساختمان،حق واگذاری محل،سهام و سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد،برای محاسبه مالیات شرکت ارزش دفتری دارایی های مذکور جزو اقلام  دارایی های شرکت منحله منظور نمیگردد و از طرف دیگر نیز معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد.

 
لازم به یادآوری است مالیات این موارد بر اساس مواد ۵۹ و ۱۴۳ و۱۴۳ مکرر تعیین میگردد.

 

۴٫ برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات شرکت منحله باید درآمد ها و هزینه های آن از  اول سال مذکور تا تاریخ انحلال، رسیدگی و سود یا زیان مذکور تعیین شود، بعدازآن ترازنامه به تاریخ روز انحلال تهیه میگردد که ضمن منظور کردن سودیازیان دوره انحلال، دارایی های آن تعیین و سپس بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده ازآن کسر میشه و از این طریق ماخذ محاسبه مالیات به دست میآید.

 

۵٫ مالیات مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت منحله به نرخ ۲۵% ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ، میباشد. به جز مالیات املاک و سهام و… که قبلا از آن صحبت شد.

 

۶٫ شرکتهای منحله بعدازانحلال، باید جهت ختم امر تصفیه نسبت به اخذ پلپ دفاتر اقدام کنند و اگر بعداز پرداخت مالیات مذکور در بند قبل درآمدی کسب کند که مشمول مالیات املاک و سهام و.. نباشد، مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  میزان مالیات صاحبان وسایل نقلیه عمومی

 

۷٫ تقسیم دارایی شرکت منحله فقط با گرفتن مفاصاحساب مالیاتی و یا سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز بوده و درصورت عدم رعایت این مورد،همه افرادی که دارایی ها بینشان تقسیم شده مشمول پرداخت مالیات و جرائم متعلق به شرکت خواهند بود.

 

لازم به ذکر است که سازمان ثبت املاک کشور برای انجام مراحل اینترنتی انحلال شرکت سامانه ثبت شرکت و انحلال شرکت را به آدرس زیر در اختیار شرکتها قرار داده است که میتوانید از آن استفاده کنید.

 

http://www.ssaa.ir

 

پس از ثبت شرکت و در مدت زمان فعالیت شرکت ممکن است مواردی پس آید که منجر به تصمیم به انحلال شرکت توسط شرکا گرفته شود .

 

موارد زیر را میتوان از موارد انحلال شرکت ذکر نمود:

 

1-شرکت به منظور هدف خاصی تاسیس شده است ولی آن هدف اغنا نگردد و یا انجام آن غیر مقدور نباشد .

 

2- شرکت دچار ورشکستگی گردد

 

3- شرکت برای مدتی محدود تشکیل گردد و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها تسلیم نگردیده باشد .

 

4- در صورت تصمیم شرکا در مجمع عمومی فوق العاده .

 

5- در صورت تراضی تمام شرکا

 

6- در صورتیکه یکی از شرکا بر اساس ادله ای از محاکم قضایی در خواست انحلال کرده باشد و آن محکمه ادله ایشان را موجه دانشته و حکم به انحلال دهد .

 

7- در صورتیکه یکی از شرکا با شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته باشد درخواست فسخ نماید .

 

8- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه .در این صورت یکی از شرکا یا فردی از خارج شرکت  بعنوان مدیر تصفیه به مدت ده سال انتخاب میگردد .

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انحلال عبارتند از :

 

1- مدارک ثبتی شرکت 2- مدارک شناسایی شرکا   3- صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد .

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حسابداری - بخش دهم

 

انحلال نیز از طریق سامانه ثبت شرکت و سایت ثبت شرکتها قابل انجام میباشد . ابتدا مدارک مورد نیاز انحلال شرکت مطابق مدارک مذکور در فوق میباشد . زمان انحلال از زمان ارسال مدارک و امضا صورتجلسه انحلال 10 الی 15 روز کاری میباشد .

 

اشتباهی که معمولا در این بین پیش می آید اینست که در صورت انحلال شرکت دیون آن نیز منتفی خواهد شد .

 

اما باید گفت که تا 10 سال مسئولیت متوجه شرکت و مدیر تصفیه میباشد . ضمنا کلیه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم شرکت همچنان پابرجاست و پس از انحلال شرکت میبایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال و پلمپ دفاتر مالیاتی همان سال اقدام گردد . ضمنا میتوان نسبت به اخذ مفاصا حساب بیمه و مالیات اقدام نمود .

 

در شرکت تضامنی هرگاه شرکت منحل شود تا زمان پرداخت دیون از دارایی های شرکت هیچیک از شرکا حق استفاده از آن دارایی را نخواهند داشت .

 

طلبکاران شرکت میتوانند مابقی مطالبات خود را از تمام با  فرد فرد شرکا ضامن مطالبه نمایند . هر کس که بعنوان شریک ضامن وارد شرکت تضامنی شود متضامنا با سایر شرکا مسئول پرداخت قروضی خواهد بوذ که قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینکه تغییری در نام شرکت داده شده یا نداده شده باشد .

 

 


برچسب ها:
..