بخشنامه 12989/95/1000 مورخ 95/12/8 اجرای مفاد بخشنامه جدید درآمد

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بخشنامه 12989/95/1000 مورخ 95/12/8 اجرای مفاد بخشنامه جدید درآمد

موضوع: اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد

 

بخشنامه 12989/95/1000 مورخ 95/12/8 اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد :

وحدت رویه در استخراج اقلام مشمول کسرحق بیمه

 

جناب آقای دکتر مهرانی – مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

 

 

 

احتراما با عنایت به نظارت و کنترل بر عملکرد انجام بررسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و در اجرای مفاد بخشنامه های مزبور و در جهت وحدت رویه در استخراج اقلام مشمول کسرحق بیمه مقرر می دارد:

 

 

۱-علیرغم تفکیک اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در پیوست بخشنامه ۱.۳ جدید درآمد مشاهده می گردد بازرسان دفاتر قانونی به هنگام بازرسی دفاتر اشخاص حقوقی علیرغم ارائه مدارک و مستندات از سوی کارفرما، اسنادی را که صرفا، خردی قطعات (بدون ایجاد ارزش افزوده خدمت و انجام کار اضافه می باشد)، خرید خارجی، خرید لوازم، مصالح، تجهیزات و ابزار آلات، خرید تابلو برق، خرید ماشین آلات، خرید نرم افزار، پکیج نرخ افزار آماده، پرداخت در وجه رستوران، خرید و اجاره پهنای باند را مشمول کسر حق بیمه تلقی نموده و این موضوع مشکلاتی را در طی فرآیند، مطالبات حق بیمه ایجاد می نماید.

در ادامه بخوانید:  اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای

 

 

لذا موکدا تاکید می نماید بازرسان به هنگام بازرسی دفاتر قانونی می بایست ضمن اخذ مدارک کامل، این گونه اقلام را جزو اقلام غیر مشمول تلقی نموده و در گزارش بازرسی در ردیف غیرشمول درج نمایند.

 

 

۲- در سرفصل ماشین آلات چنانچه خرید و نصب به صورت مجزا در سند هزینه یا قرارداد منعقده منفک گردیده باشد حسب مورد منحصرا هزینه نصب مشمول ستون ۲-۵ کاربرگ شماره دو و خرید در ستون غیر مشمول طبقه بندی می گردد.

 

 

۳-در مواردی که خرید قطعات همراه با کار اضافی در محل کارگاه ثابت انجام گرفته و کارگاه جزو کارگاههای تولیدی، صنعتی و خدمات فنی مهندسی ثابت باشد، این گونه قراردادها مشمول اعمال ضریب حق بیمه نبوده و می بایست طبق بخشنامه شماره ۱۴.۹ جدیددرآمد در مورد آنها عمل نمود.

در ادامه بخوانید:  قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست

 

 

با عنایات به مراتب مزبور و در راستای قانون مداری و افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان ضرورت دارد در زمان انجام بازرسی دفاتر قانونی حکم قانون و مقررات و بخشنامه های مزبور رعایت گردد.

 

دکتر سید تقی نوربخش-مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

 

 


برچسب ها:
..