بخشنامه 12989/95/1000 مورخ 95/12/8 اجرای مفاد بخشنامه جدید درآمد

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بخشنامه 12989/95/1000 مورخ 95/12/8 اجرای مفاد بخشنامه جدید درآمد

موضوع: اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد

 

بخشنامه 12989/95/1000 مورخ 95/12/8 اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد :

وحدت رویه در استخراج اقلام مشمول کسرحق بیمه

 

جناب آقای دکتر مهرانی – مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

 

 

 

احتراما با عنایت به نظارت و کنترل بر عملکرد انجام بررسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و در اجرای مفاد بخشنامه های مزبور و در جهت وحدت رویه در استخراج اقلام مشمول کسرحق بیمه مقرر می دارد:

 

 

۱-علیرغم تفکیک اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در پیوست بخشنامه ۱.۳ جدید درآمد مشاهده می گردد بازرسان دفاتر قانونی به هنگام بازرسی دفاتر اشخاص حقوقی علیرغم ارائه مدارک و مستندات از سوی کارفرما، اسنادی را که صرفا، خردی قطعات (بدون ایجاد ارزش افزوده خدمت و انجام کار اضافه می باشد)، خرید خارجی، خرید لوازم، مصالح، تجهیزات و ابزار آلات، خرید تابلو برق، خرید ماشین آلات، خرید نرم افزار، پکیج نرخ افزار آماده، پرداخت در وجه رستوران، خرید و اجاره پهنای باند را مشمول کسر حق بیمه تلقی نموده و این موضوع مشکلاتی را در طی فرآیند، مطالبات حق بیمه ایجاد می نماید.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم عیدی و پاداش - بخش دوم

 

 

لذا موکدا تاکید می نماید بازرسان به هنگام بازرسی دفاتر قانونی می بایست ضمن اخذ مدارک کامل، این گونه اقلام را جزو اقلام غیر مشمول تلقی نموده و در گزارش بازرسی در ردیف غیرشمول درج نمایند.

 

 

۲- در سرفصل ماشین آلات چنانچه خرید و نصب به صورت مجزا در سند هزینه یا قرارداد منعقده منفک گردیده باشد حسب مورد منحصرا هزینه نصب مشمول ستون ۲-۵ کاربرگ شماره دو و خرید در ستون غیر مشمول طبقه بندی می گردد.

 

 

۳-در مواردی که خرید قطعات همراه با کار اضافی در محل کارگاه ثابت انجام گرفته و کارگاه جزو کارگاههای تولیدی، صنعتی و خدمات فنی مهندسی ثابت باشد، این گونه قراردادها مشمول اعمال ضریب حق بیمه نبوده و می بایست طبق بخشنامه شماره ۱۴.۹ جدیددرآمد در مورد آنها عمل نمود.

در ادامه بخوانید:  الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

 

 

با عنایات به مراتب مزبور و در راستای قانون مداری و افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان ضرورت دارد در زمان انجام بازرسی دفاتر قانونی حکم قانون و مقررات و بخشنامه های مزبور رعایت گردد.

 

دکتر سید تقی نوربخش-مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

 

 


برچسب ها:
..