تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

دسته: ارزش افزوده
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۸ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

 

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده : ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

 

در مورد عرضه کالا: تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد؛ در صورت استفاده از سامانه های مکانیزه فروش، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت فروش در سامانه مذکور می‌باشد.

 

 

در مورد برداشت: تاریخ برداشت برای مصارف شخصی؛

در مورد معاوضه: تاریخ معاوضه کالا و خدمات؛

 

 

در مورد ارائه خدمات: تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

 

 

 

 

در مورد صادرات کالا: هنگام صدور به خارج از کشور (از حیث استرداد)؛

در ادامه بخوانید:  مراحل تمدید یا درخواست گواهی ارزش افزوده

در مورد واردات کالا: تاریخ ترخیص کالا از گمرک؛

 

 

در مورد واردات خدمت: تاریخ ثبت در دفاتر و یا تاریخ پرداخت ما به ازاء، هر کدام که مقدم باشد؛

در مورد صادرات خدمت: تاریخ صدور صورتحساب و یا دریافت ما به ازاء، هر کدام که مقدم باشد؛

تبصره- در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.

 


برچسب ها:
..