حسابها در شرکتهاى تضامنى

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۹ تیر ۱۳۹۵
حسابها در شرکتهاى تضامنى

هر نوع تغيير در سرمايه شركت بايد در شركتنامه منعكس و در اداره ثبت شركتها به ثبت برسد، لذا هر شريك داراى حساب جارى و حساب برداشت مخصوص به خود بوده و برداشتهاى وى به بدهكار حساب برداشت مخصوص او منظور و در پايان سال مانده بدهكار آن به حساب جارى شريك منتقل مى شود.

در شرکتهاى تضامنى براى هر یک از شرکاء یک حساب سرمایه درد فتر کل افتتاح مى شود که نشان دهنده میزان سهم الشرکه هر شریک بوده و مانده آن نماینده حق مالکیت آن شریک در شرکت تضامنى مى باشد.

 

چون هر نوع تغییر در سرمایه شرکت باید در شرکتنامه منعکس و در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد، لذا هر شریک داراى حساب جارى و حساب برداشت مخصوص به خود بوده و برداشتهاى وى به بدهکار حساب برداشت مخصوص او منظور و در پایان سال مانده بدهکار آن به حساب جارى شریک منتقل مى شود.

 

 

سهم سود و زیان هر شریک نیز به حساب جارى وى منتقل مى گردد. مانده بستانکار حساب جارى هر شریک نشان دهنده طلب شریک از شرکت و مانده بدهکار آن مبین بدهى شریک به شرکت مى باشد.

 

 

حسابها در شرکتهاى تضامنى

شرکت تضامنى علاوه بر حساب سرمایه شرکاء داراى حسابهاى دیگرى نیز مى باشد. علت وجودى این حسابها، منع قانونى تغییرات ادوارى در حساب سرمایه شرکاء است. براى این منظور معمولا عملیات جارى شرکت تضامنى در حسابهاى زیر منعکس مى شوند:

در ادامه بخوانید:  مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

 

1-  حساب سرمایه شرکاء

2-  حساب جارى شرکاء

3-  حساب برداشت شرکاء

4-  حساب وام شرکاء

حساب جارى شرکاء

 

 

وقتى تغییرات سرمایه شرکاء منع قانونى داشته باشد، جهت انجام برخى از مبادلات مالى فیمابین شرکاء و شرکت، براى هر کدام از شرکاء حساب جارى جداگانه اى نگهدارى مى شود. برداشت و سهم زیان هر یک از شرکاء در قسمت بدهکار حساب جارى وى و سهم بهره سرمایه (در صورتى که در شرکتنامه پیش بینى شده باشد)، سهم سود، حقوق و کمیسیون هر یک از شرکاء در بستانکار حساب جارى او ثبت مى شود. این حساب از نوع حسابهاى دائمى بوده و مانده آن از سالى به سال دیگر منتقل و محل نمایش آن در ترازنامه، بین بدهیها و سرمایه شرکاء مى باشد.

 

 

حساب برداشت شرکاء

حساب برداشت حسابى است که به نام هر یک از شرکاء در دفاتر افتتاح و برداشت شخصى (نقدى یا غیر نقدى) هر شریک در طى دوره مالى در بدهکار این حساب ثبت مى شود. این حساب یک حساب موقت بوده و در پایان دوره مالى، مانده آن به حساب شریک منتقل مى شود. میزان حداکثر برداشت هر شریک در شرکتنامه قابل پیش بینى مى باشد. چون برداشت شخصى هر شریک به منزله ى دریافت وام از شرکت است، لذا ممکن است نسبت برداشت شرکاء بهره اى در شرکتنامه در نظر گرفته شود.

در ادامه بخوانید:  پیشرفت در حسابداری - بخش ششم

 

 

حساب وام شرکاء

گاهى اوقات ممکن است شرکت تضامنى به وجوه نقد احتیاج داشته باشد و این وجوه از طریق یکى از شرکاء تامین گردد و شریک مزبور به دلایلى تمایل به افزایش سرمایه خود نداشته باشد. لذا شریک وام را در اختیار شرکت قرار داده و هر ساله از این بابت مبلغى به عنوان بهره از شرکت دریافت مى دارد.

 

 

مبلغى که به عنوان وام از طرف شریک به شرکت واگذار مى شود در حساب جداگانه اى به نام «حساب وام» همان شریک ثبت مى شود، این حساب یکى از حسابهاى پرداختنى شرکت مى باشد. بهره اى که به وام تعلق مى گیرد، در حساب وام شریک ثبت نمى شود بلکه در حساب جداگانه و یا به حساب جارى آن شریک منظور مى گردد.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم بازرسی بیمه - بخش پنجم

 

 

 

در مواردى نیز ممکن است شرکت از وضع نقدینگى خوبى برخوردار باشد و شرکاء نیاز به وام داشته باشند، در این حالت، وام دریافتى توسط هر شریک، در بدهکار حساب وام آن شریک ثبت مى شود. در این صورت مانده بدهکار حساب وام، مانند مانده بدهکار حساب سایر بدهکاران در ترازنامه منعکس مى گردد.

 

طلب شرکت از شرکاء به عنوان دارایى، و بدهى شرکت به شرکاء به عنوان بدهى در ترازنامه شرکت گزارش مى شود.

 


برچسب ها:
..