بهترین راه حل برای بررسی نقدینگی

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بهترین راه حل برای بررسی نقدینگی

كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد صورت‌ جريان‌ وجوه نقد را طبق‌ الزامات‌ استاندارد تهيه‌ و آن‌ را به عنوان‌ يك‌ صورت‌ مالي‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ ساير صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ كنند.

 

بهترین راه حل برای بررسی نقدینگی : یکی از مهمترین عوامل اقتصادی برای هر شخص حقیقی و حقوقی وجوه نقد است .

 

میزان ورود و خروج وجوه نقد و گردش آن و تعیین وجه هر دوره مالی و مازاد آن جهت سرمایه گذاری از مهمترین عملیات مالی و حسابداری بشمارمی رود.

 

صورت گردش وجوه نقد جزء صورتهای مالی اساسی است که توسط امور مالی تنظیم می گردد.صورت‌ جریان‌ وجوه نقد اطلاعاتی‌ را درباره‌ جریانهای‌ وجه نقد واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ می‌کند

 

کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ باید صورت‌ جریان‌ وجوه نقد را طبق‌ الزامات‌ استاندارد تهیه‌ و آن‌ را به عنوان‌ یک‌ صورت‌ مالی‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ سایر صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ کنند.

 

مهمترین عامل در تنظیم این گزارش بسیار مهم نحوه ورود و خروج وجوه نقد می باشد. شناسایی عوامل ورودی و خروجی وجوه نقد برای حسابداران خیلی مهم بوده و باعث می شود که آنها بتوانند به راحتی صورت گردش وجوه نقد را بطور دقیق تنظیم نمایند.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حسابداری - بخش هشتم

 

از مهمترین عواملی که باعث افزایش و کاهش نقدینگی مجموعه می شود عبارتند از :

 

الف‌ . دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌.

ب . دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی‌.

ج . پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌.

 

 

د . پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آنها.

ﻫ . دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ها، خسارات‌، مستمریها و سایر پرداختهای‌ بیمه‌ای‌.

و . دریافتها و پرداختهای‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌.

 

 

ز . پرداختهای‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد.

ر . سود  سهام و کارمزد دریافتی‌ و پرداختی ،

ط .جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد

 

 

ظ – دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ ،فروش‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود

ع – دریافتهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اصل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانکی‌.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم نرم افزارهای حسابداری - بخش سوم

غ – دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از وصول‌ اصل‌ وامهای‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ وصول‌ قرض‌الحسنه‌ پرداختی‌.

 

 

ف – پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌.

ق – پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود.

ک – سپرده‌گذاری‌ نزد بانکها در قالب‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلند مدت‌.

 

 

گ – وامهای‌ نقدی‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ قرض‌الحسنه‌.

ل – دریافتهـای‌ نقـدی‌ حاصل از صـدور سهـام‌ ،اوراق مشارکت ،وامها و تسهیلات

 
هنگامی که شما موفق به استخراج اطلاعات  فوق در یک سال مالی از مجموعه شدید باید با طبقه بندی مشخصی آنها را در گزارش صورت جریان وجوه نقد قرار دهید .

 

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌  زیر باشد:

 

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌،

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

ـ مالیات‌ بر درآمد،

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌، و

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.
شما برای تهیه گزارش خود باید اطلاعات را به همین ترتیب و با دقت تنظیم نمایید .

در ادامه بخوانید:  اندوخته قانونی

 

یکی از بزرگترین فواید تنظیم صورت گردش وجوه نقد مشاوره دادن به مدیران در مورد وضعیت نقدینگی شرکت و در نهایت تصمیم گیری آنها در مورد سرمایه گذاری مجدد در دیگر بخشهای اقتصادی است . مدیران یک شرکت با توجه به نحوه گردش وجوه نقد در مجموعه خود از میزان ریسک پذیری برای سرمایه گذاری آگاهی پیدا می کنند .

 


برچسب ها:
..