سهم و خصوصیات سهام

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۹ تیر ۱۳۹۵
سهم و خصوصیات سهام

سهام بدون ارزش اسمى، انتشار اينگونه سهام بر اساس قانون تجارت ايران ممنوع است

سهم ، سند قابل معامله اى است که نماینده مالکیت دارنده آن در شرکت سهامى مى باشد و معمولا داراى حق راى، حق در سود، حق در داراییها و حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت مى باشد.

 

سهام عادى، دارندگان سهام عادى صاحبان اصلى و نهایى شرکت محسوب مى شوند ضمن آنکه آنها معمولا از تمامى حقوق ذکرشده براى سهام بهره مند هستند.

 

سهام ممتاز، سهام ممتاز یکى از اجزاء حقوق صاحبان سهام است، اما برخى از ویژگیهاى سهام عادى و اوراق قرضه را ممکن است تواما دارا باشد. پاره اى از ویژگیهاى سهام ممتاز عبارتند از: اولویت در دریافت سود، قابلیت تبدیل به سهام عادى، نداشتن حق راى، اولویت نسبت به سهام عادى در هنگام تصفیه، و قابلیت بازخرید از طرف شرکت.

 

 

صرف (کسر) سهام، اگر سهام به بهایى بیش (کمتر) از ارزش اسمى یا ارزش اظهار شده به فروش رسد، مازاد (کسرى) را صرف (کسر) سهام مى نامند.

در ادامه بخوانید:  حسابداری سود سهام

 

سهام مجاز، تعداد سهامى که شرکت قانونا مجاز به انتشار آن است.

 

سهام منتشر شده، تعداد سهامى که صادر شده است.

 

سهام جارى (سهام در دست سهامداران یا سهام در جریان)، سهامى که منتشر شده و در دست سهامداران است. در ایران سهام منتشر شده و سهام جارى، از آنجا که سهام خزانه وجود ندارد با هم برابرند.

 

سهام خزانه، سهامى که قبلا منتشر شده و بعدا توسط خود شرکت بازخرید شده است. بازخرید سهام در قانون تجارت ایران ممنوع است.

 

سهام تعهد شده (پذیره نویسى شده)، سهامى که بطور نسیه فروخته شده و بهاى آن به طور کامل دریافت نشده است.

در ادامه بخوانید:  پیشرفت در حسابداری - بخش پنجم

 

سهام با ارزش اسمى، ارزش اسمى هر سهم، مبلغ معین شده براى هر سهم است که در اساسنامه شرکت سهامى منعکس مى گردد و روى هر ورقه سهم نیز چاپ مى شود. بر اساس قانون تجارت ایران ارش اسمى هر سهم نباید از 10000 ریال تجاوز کند.

 

سهام بدون ارزش اسمى، انتشار اینگونه سهام بر اساس قانون تجارت ایران ممنوع است ولى در برخى از کشورها چنین سهامى منتشر مى شود و ارزشى نیز توسط مدیریت براى آن تعیین مى گردد. اصطلاحا به این ارزش، ارزش اظهار شده (ارزش اعلام شده یا ارزش تعیین شده) اطلاق مى شود. از نظر مقاصد حسابدارى استفاده از ارزش اظهار شده همانند استفاده از ارزش اسمى است.

 

سهام با نام، سهام بانام سهامى است که روى آن نام دارنده آن قید مى گردد. نقل و انتقال این نوع سهام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و صاحب سهم باید شخصا یا توسط وکیل خود انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا نماید.

در ادامه بخوانید:  کدینگ حسابداری

 

سهام بى نام، سهامى است که روى آن نام صاحب آن ذکر نمى گردد و به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن، مالک آن شناخته مى شود مگر آنکه خلاف آن قانونا ثابت شود.

 


برچسب ها:
..