آیین نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 قانون مالیات ها

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 قانون مالیات ها

هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و منظور نمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

آیین نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 قانون مالیات ها : هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و منظور نمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

 
1. هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک‌الوصول منحصراً باید درارتباط با فعالیت موسسه باشد .

 
2. میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای هریک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد بصورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد .

 
3. اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد .

 
4. هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان ، مدیران ، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه می‌باشد قابل قبول نخواهد بود .

در ادامه بخوانید:  مالیات با نرخ صفر

 
5. چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه‌ای برخوردار باشد ، درصورت لاوصول بودن آن ، مازاد میزان پوشش بیمه‌ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود .

 
6. ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک‌الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد ، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود .

 
7. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول از محل مزبور تامین و درصورت مازاد بر میزان ذخیره ، در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن آن محقق شود ، قابل احتساب خواهدبود .

در ادامه بخوانید:  بخشنامه استهلاک موضوع ماده 149 قانون مالیات ها

 


برچسب ها:
..