آیین نامه اجرایی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها

هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و منظور نمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

آیین نامه اجرایی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها : هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و منظور نمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

 
۱. هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک‌الوصول منحصراً باید درارتباط با فعالیت موسسه باشد .

 
۲. میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای هریک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد بصورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد .

 
۳. اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد .

 
۴. هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان ، مدیران ، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه می‌باشد قابل قبول نخواهد بود .

در ادامه بخوانید:  فرار مالیاتی - بخش سوم

 
۵. چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه‌ای برخوردار باشد ، درصورت لاوصول بودن آن ، مازاد میزان پوشش بیمه‌ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود .

 
۶. ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک‌الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد ، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود .

 
۷. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول از محل مزبور تامین و درصورت مازاد بر میزان ذخیره ، در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن آن محقق شود ، قابل احتساب خواهدبود .

در ادامه بخوانید:  هزینه قابل قبول خسارت دارایی های شرکت

 

برچسب ها: