الزام تطبیق اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
الزام تطبیق اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش

تطبیق اطلاعات اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی است.

 

الزام تطبیق اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش : تطبیق اطلاعات اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی است.

 

 

گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به لزوم مطابقت ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی؛ تنها محموله هایی امکان اظهار دارند که مندرجات ثبت شده در ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی در موارد زیر مطابقت داشته باشد:

 

 

الف) مطابقت کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

ب) مطابقت وزن و تعداد موجود در کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

 

 

ج) مطابقت صاحب کالای اظهارنامه گمرکی و  ثبت سفارش

در ادامه بخوانید:  ابزارهای مالی در بورس

د) مطابقت نوع منشا عملیات بانکی ثبت سفارش با اطلاعات اظهارنامه

 

 

همچنین باید صاحبان کالا و شرکت های حمل توجه داشته باشند که ویرایش اطلاعات بارنامه در مقصد امکان پذیر نمی باشد و  درج صحیح اطلاعات در مبدا مطابق با استاندارد دوبی مانیفست ۲۰۰۴ با توجه به مورد فوق الزامی است.

 

 


برچسب ها:
..