نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم

برابر ماده 193 ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات متعلق خواهند بود.

 

نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم : مشاوران مالیاتی به مودیان کمک می کنند تا با قوانین مالیاتی بیشتر آشنا شوند.

 

برخی مودیان مالیاتی بر این باورند که مالیاتی که برای آنها تعیین  می شود، بیش از سهم واقعی آنهاست.

اگر شما هم از این دسته افراد هستید، به شما پیشنهاد می کنیم به مشاوران مالیاتی مراجعه نمایید.

اگر نمی دانید چطور از خود دفاع کنید، باز هم مشاوران مالیاتی راه درست را به شما  نشان خواهند داد.

 

تنظیم اظهارنامه های مالیاتی به شیوه صحیح

و بسیاری از خمات دیگر در زمره  فعالیت های مشاوران مالیاتی می باشد.

 

 

آیا می دانید عدم ثبت استهلاک موجب بی اعتباری و رد دفاتر نیست؟
عدم ثبت هزینه استهلاک به دلایل زیر موجب رد دفاتر نمی‌شود:

 

ثبت هزینه استهلاک مالیات را کاهش داده منابع دولت با آن تقلیل می‌یابد فلذا عدم ثبت آن موجب افزایش این منابع می‌شود که مورد استقبال دستگاه مالیاتی کشور می‌باشد.

 

منظور از فعالیت مالی با توجه به اینکه در جای دیگری از آئین‌نامه هم ذکر شده است فعالیت‌های مالی و پولی است که گویای این امر است که مرجع تصویب‌کننده این آئین‌نامه فعالیت‌هایی غیر از تعدیلات را در این مورد مدنظر داشته است یعنی فعالیت‌هایی که ناشی از معاملات و امثالهم بوده را مدنظر داشته است (همچون واریز و برداشت بانکی، هرگونه خرید و فروش، هرگونه دریافت و پرداخت و امثالهم …)

در ادامه بخوانید:  ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

 

رد دفاتر قانونی به این معناست که دفاتر قانونی رد شده صلاحیت رسیدگی ندارند و می‌بایست قرائن دیگری را برای تعیین درآمد مشمول مالیات در نظر گرفت که این موضوع با فحوای ماده ۲۱ آئین‌نامه تحریر دفاتر قانونی و تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و خصوصاً سیر جریان تغییر ماده قانونی اخیرالذکر مغایرت دارد.

 

 

 

1- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و دفاتر قانونی جمعا چند درصد است؟

پاسخ: مطابق ماده 192 ق.م.م در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و 10% مالیات متعلق برای سایر اشخاص می باشد.

در ادامه بخوانید:  کاربرد سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

 

ضمنا برابر ماده 193 ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات متعلق خواهند بود. بنابراین در سوال فوق کل جرایم 50% مالیات متعلق خواهد بود.

 

 

2- درآمد مشمول مالیات شرکت طوس که اظهارنامه مالیاتی 1395 را به اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده است به مبلغ 650 میلیون ریال توسط اداره امور مالیاتی تعیین گردیده است. مبلغ جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی این شرکت چند میلیون ریال است؟

 

پاسخ:  (650*0.25)*0.3=48.75
لازم به ذکر است در سوال فوق 0.25 همان 25% نرخ مالیات اشخاص حقوقی و 0.3 همان جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. مطابق ماده 192 30% جریمه غیرقابل بخشودگی است.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم در ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

 

 

3- جریمه متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد چند درصد مالیات متعلق است؟

 

پاسخ: مطابق ماده 192 ق.م.م در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و 10% مالیات متعلق برای سایر اشخاص می باشد.

 

 


برچسب ها:
..