نکات مهم چک – بخش اول

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
نکات مهم چک – بخش اول

درصورت کسر موجودی، دارنده چک می تواند کل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد

 

چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد

 

چکی را که از یکی از مشتریان گرفته بودم، به حسابم گذاشتم که متاسفانه برگشت خورد. یکی از دوستان می‌گوید چون چک را بحساب گذاشته‌ای، از حالت کیفری خارج شده است. آیا این حرف درست است؟

 
بر اساس ماده 3 مکرر قانون صدور چک(الحاقیه 1382) پرداخت چک می‌تواند وعده دار باشد و چک دارای سر رسید (چک وعده دار) و یا به عبارت دیگر چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد، قابلیت پیگیری کیفری ندارد. از آنجا که شما چک را برای نقد کردن به حسابتان گذاشته‌اید، مفهوم آن این است که این چک، وعده‌دار بوده است.

 

 

بدهکار درچه صورتی زندانی می شود؟

 

مبلغی به کسی بدهکار بودم که پس از شکایت او، حکم علیه بنده صادر شد. آیا اگر نتوانم مبلغی را که دادگاه در حکم تعیین کرده، بپردازم، به زندان می افتم؟

 
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر پرداخت طلب شاکی که دادگاه مبلغ آن را تعیین کرده، ممکن نگردد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت شاکی حبس می شود. چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

در ادامه بخوانید:  شرکتهای تجارتی

 

 

 

درصورت کسر موجودی، دارنده چک می تواند کل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد

 

چکی داشتم که با مراجعه به شعبه، بانک اعلام کسر موجودی کرد. بنده حاضر شدم کسر موجودی را بپردازم، اما بانک از اعلام موجودی به بنده خودداری کرد. آیا این کار بانک قانونی بوده است؟

 
بر اساس ماده ۵ قانون چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید.

در ادامه بخوانید:  چک غیرقابل تعقیب کیفری

 

چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

 

 

 

بی اعتباریِ چکِ نوشته شده با رنگ قرمز، درست نیست

 

در میان برخی بازاریان قدیمی این باور وجود دارد که چک نوشته شده با خودکار قرمز بی اعتبار است. آیا این امر صحت دارد؟

 
بر اساس قانون چک، رنگ قلمی که چک با آن نوشته می شود، تاثیری در اعتبار آن ندارد و چک با هر رنگی نوشته شود، درصورتیکه ضوابط قانونی را داشته باشد، معتبر خواهد بود.

 

 

 

متن چک ضمانت را چگونه تنظیم کنیم؟

 

ایا ویزیتور در شرکت ها باید دارای ضامن چک یا فته باشد ؟ چرا؟
در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بایت حسن انجام کار از کار گر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید.

در ادامه بخوانید:  مسئولیت های ظهرنویسان و ضامنان چک های صادره

 

اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظرگفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید. چه اینکه قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است.

 

به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود. (قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد)

 

 


برچسب ها:
..