آئین نامه تحریر دفاتر مالی

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
آئین نامه تحریر دفاتر مالی

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی موضع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 10 / 1 / 1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می شود:

 

آئین نامه تحریر دفاتر مالی :بخشنامه شماره 200/96/41 مورخ 1396/02/20 اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

پیرو بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 9/12/1394 (موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 )،بر اساس پیشنهاد شماره 33937/م مورخ 26/01/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، طی نامه شماره 50967/م مورخ 12/2/1396 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

1)در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی مذکور، سامانه ثبت بر خط معاملات به شرح ذیل تعریف می گردد:
سامانه ثبت بر خط معاملات:سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورت حساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تایید آن(صورتحساب مربوطه)صورت حساب نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می شود.

در ادامه بخوانید:  دفاتر قانونی

 

2)به قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم، عبارت “درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد.” اضافه می گردد.

 

3)در ماده 8 آیین نامه اجرایی فوق صورتحسابنوع سوم اضافه و یک بند به شرح زیر به عنوان بند(3) این ماده الحاق می گردد:
بند3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی،تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام،نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی،شماره اقتصادی،نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده،مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت بر خط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حسابداری - بخش ششم

 

4)تبصره ای به شرح زیر به ماده 8 آیین نامه اجرایی موصوف اضافه می گردد:
“تبصره:سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.”

 

5)بند6 ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور(فصل دهم:موارد رد دفاتر) به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

6)عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی(مکانیزه-الکترونیکی)و یا سامانه ثبت بر خط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یاد شده می باشند.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم مالیاتی - بخش یازدهم

 

دانلود آئین نامه  تحریر دفاتر مالی که اصلاحات بالا در آن صورت نگرفته است.


برچسب ها:
..