رابطه تجدید ارزیابی و حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
رابطه تجدید ارزیابی و حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م

ممکن است سوال کنید تجدید ارزیابی چه ربطی به حسابرسی مالیاتی دارد؟

رابطه تجدید ارزیابی و حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م : طبق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اعلام شد .

 

 

در این بخشنامه بعضی از اشخاص حقوقی فارغ از حجم فعالیت(میزان فروش) ملزم به حسابرسی صورت های مالی می باشند که در قانون قبلی(قبل از ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) نیز اسامی آنها به چشم می خورد. اما روی صحبت من به آن قسمت از بخشنامه است که اشخاص حقوقی و حقیقی باید بر اساس حجم فعالیت(میزان درآمد و فروش) صورت های مالی حسابرسی شده ارائه دهند.

 

 

در این بند از بخشنامه آمده که اشخاص حقوقی و حقیقی که میزان فروش و درآمد آنها طبق آخرین اظهارنامه بیش از ۵۰ میلیارد ریال(۵ میلیارد تومان) باشد و یا جمع کل دارایی های ترازنامه بیش از ۸۰ میلیارد ریال(۸ میلیارد تومان) باشد، باید صورت های مالی خود را حسابرسی کنند.

در ادامه بخوانید:  نقدینگی

 

 

 

اما ممکن است سوال کنید تجدید ارزیابی چه ربطی به حسابرسی مالیاتی دارد؟

کاملا واضح است. فرض کنید جمع کل دارایی های ترازنامه شرکت شما در سال مالی گذشته(مجموع وجوه نقد و بانک، حساب های دریافتنی، دارایی های غیرجاری، سرمایه گذاری ها و …) مبلغ ۳.۲ میلیارد تومان باشد.

 

همچنین شرکت شما ۲۰ سال پیش ساختمانی را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرده است و اکنون شما این ساختمان را با تایید موسسه حسابرسی مورد نظرتان به مبلغ ۵ میلیارد تومان ارزشگذاری(تجدید ارزیابی) کردید و به همین مبلغ در صورت های مالی شناسایی کردید. اکنون می بینید جمع کل دارایی های ترازنامه شما به ۸.۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در ادامه بخوانید:  رای دیوان عدالت اداری درباره ماده 6 آیین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

 

در واقع مبلغ ساختمان در ترازنامه از مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است و شما با این تجدید ارزیابی به راحتی مشمول حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم شدید حتی اگر فروش شما کمتر از ۵ میلیارد تومان باشد. (چون همانطور که در بخشنامه آمده اشخاصی که جمع دارایی های ترازنامه آنها بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند) و اگر گزارش حسابرسی صورت های مالیاتی را ارئه ندهید ۲۰ درصد مالیات متعلق جریمه خواهید شد.

 

 

از طرفی می دانید حسابرسی کردن صورت های مالی اقتضائات خاص خودش را دارد و باید هزینه های حسابرسی و کلی مدارک و اسناد ارائه دهید و در نهایت نیز بعد از چند روز کار حسابرسی، موسسه حسابرسی ممکن است گزارش مشروط ارائه دهد.

در ادامه بخوانید:  هشدار برای ثبت اظهارنامه

 

توجه مهم: طبق استانداردهای حسابداری ایران تجدید ارزیابی اختیاری است و هیچ الزامی برای آن وجود ندارد.

 

 

برچسب ها: