ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی

دسته: حسابداری
یک دیدگاه
یکشنبه - ۳ بهمن ۱۳۹۵
ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی

ضایعاتی که انتظار نمی رود در شرایط عادی و موثر تولید به وجود آیند و قابل کنترل می باشند ، که قیمت تمام شده ی ضایعات غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می گردد.

ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی :

ضایعات عادی ضایعاتی که انتظار می رود در شرایط عادی و موثر تولید به وجود آیند و قابل کنترل نمی باشند.ضایعات عادی محصولاتی هستند که ویژگی محصولات سالم را ندارند و دلیل این ناسالمی عواملی هستند که غیرقابل کنترل هستند و در شرایط کاری عملیاتی نیز ایجاد می شوند.

 

 

این نوع ضایعات قابل پیش بینی و برآورد هستند و به طور معمول دارای ارزش فروش هستند. این گونه ضایعات یا عمومی و مشترک هستند و یا اینکه به سفارش یا محصول خاصی مربوط می شوند.

 

 

الف-1) ضایعات عادی خاص یک سفارش:

در صورتی که ضایعات عادی به دلیل ویژگی های خاص یک سفارش ایجاد شود، بهای ساخت به کار رفته برای تولید ضایعات ، پس از کسر حاصل فروش آن، به حساب سفارش مذکور منظور می شود. چنانچه بهای ساخت ضایعات در دل همان سفارش باشد کافی است ارزش فروش ضایعات از بهای ساخت سفارش خارج شود . با این کار بهای ساخت ضایعات پس از کسر حاصل فروش به بهای ساخت آن سفارش خاص منظور شده است.

 

 

ثبت ارزش فروش این ضایعات به صورت زیر است:

 

 

موجودی ضایعات عادی                    xxx

کالای در جریان ساخت- سفارش خاص      xxx

 

 

 

الف-2)ضایعات عادی مشترک بین تولیدات:

در صورتی که ضایهات عادی ناشی از ساخت یک سفارش خاص نباشد و در اثر فرایند عادی تولید بدون توجه به نوع سفارش ایجاد شود ، همزمانی بروز آن با ساخت یک سفارش دلیل بر اختصاصی بودن ضایعات نیست و بهای ساخت ضایعات پس از کسر ارزش فروش آنها ، به حساب کنترل سربار منظور می شود.

در ادامه بخوانید:  پیشرفت در حسابداری - بخش اول

 

در این صورت بهای ساخت ضایعات از بهای سفارشات یا تولیدات (کالای در جریان ساخت) خارج و به حساب کنترل سربار و موجودی ضابعات عادی منظور می شود که ثبت این رویداد به صورت زیر است:

 

 

موجودی ضایعات عادی     xxx

کنترل سربار ساخت        xxx

کالای در جریان ساخت      xxx

 

در زمان فروش نیز بانک یا حساب های دریافتنی بدهکار و حساب موجودی ضایعات عادی بستانکار می شود.

 

 

ضایعات غیر عادی

ضایعاتی که انتظار نمی رود در شرایط عادی و موثر تولید به وجود آیند و قابل کنترل می باشند ، که قیمت تمام شده ی ضایعات غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می گردد.

 

در واقع ضایعات غیر عادی محصولاتی هستند که ویژگی های محصول سالم را ندارند و با انجام دوباره کاری به محصول سالم تبدیل نمی شوند و دلیل این ناسالمی عواملی است که قابل کنترل می باشد و در شرایط کاری عملیات رخ نمی دهند. این نوع ضایعات قابل پیشگیری است ولی قابل پیش بینی و برآورد نیست . ضایعات غیر عادی نیز معمولاَ دارای ارزش فروش هستند و از هر سفارشی که باشند ثبت زیر در دفاتر انجام می شود:

در ادامه بخوانید:  اشتباهات رایج در تهیه صورتهای مالی

 

موجودی ضایعات غیر عادی             xxx

زیان ناشی از ضایعات غیر عادی      xxx

کالای در جریان ساخت- سفارش خاص              xxx

 

 

مثال: بهای ساخت ضایعات 5000000 ریال است و ارزش فروش آن 2000000 ریال می باشد . در هریک از مفروضات مستقل زیر ثبت لازم در دفاتر انجام می شود.

 

 

فرض(1): ضایعات عادی و مختص سفارش 25 باشد:

 

 

موجودی ضایعات عادی                        2,000,000

کالای در جریان ساخت – سفارش (25)               2,000,000

بابت شناسایی ارزش فروش ضایعات عادی

 

 

با انجام این ثبت فقط بهای ساخت بازیافت نشده ی ضایعات به مبلغ 3000000 ریال در بهای ساخت سفارش 25 باقی می ماند چون 2000000 ریال از بهای ساخت آن بازیافت و خارج شده است.

 

 

فرض(2) : ضایعات عادی و بین سفارشات مشترک باشد:

 

موجودی ضایعات عادی                        2,000,000

کنترل سربار ساخت                            3,000,000

کالای در جریان ساخت                                             5,000,000

 

 

چون بهای ضایعات مذکور در دل بهای ساخت سفارش خاصی است ، باید از آن خارج شود ( کالای در جریان ساخت بستانکار گردد) و به حساب کنترل سربار منظور شود ولی چون دارای ارزش فروش بوده مقداری از آن کسر شده و به حساب موجودی ضایعات عادی منظور شده است.

 

 

فرض (3) :ضایعات غیر عادی باشد:

 

موجودی ضایعات غیر عادی                      2,000,000

زیان حاصل از ضایعات غیر عادی                  3,000,000

کالای در جریان ساخت – سفارش خاص                                5,000,000

 

 

واحدهای معیوب

در ادامه بخوانید:  حسابداری اسلامی

به واحدهایی اتلاق می شود که گرچه با استاندارد تولید محصول مطابقت ندارند اما مانند ضایعات از عملیات تولید کنار گذاشته نمی شوند . بلکه ، با کار مجدد بر روی واحدهای معیوب می توان حداقل استاندارد لازم را تامین و آنها را قابل فروش نمود.

 

 

واحد های معیوب عادی

واحدهای معیوبی که انتظار می رود در شرایط عادی و موثر تولید به وجود آیند و قابل کنترل نمی باشند.

 

 

واحدهای معیوب غیر عادی

واحدهای معیوبی که انتظار نمی رود در شرایط عادی و موثر تولید به وجود آیند و قابل کنترل می باشند . هزینه

رفع نواقص واحدهای معیوب غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می گردد.

 

ضایعات مواد اولیه  

هر نوع موادی که از تولید باقی مانده و مجدداَ قابل استفاده نباشد ، ضایعات مواد اولیه نامیده می شود ، مانند قطعات نامنظم چوب باقی مانده در تولید میز و صندلی.

 


برچسب ها:
دیدگاه ها
علی دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۹:۰۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

در مورد ضایعات عادی در سیستم های هزینه یابی هم مطلب خواهیم داشت.

..