حق بیمه روز جمعه

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
شنبه - ۲ بهمن ۱۳۹۵
حق بیمه روز جمعه

کارفرمای من، حق بیمه روزهای جمعه را پرداخت نمی کند. آیا کارفرما می تواند چنین کاری را انجام دهد؟

حق بیمه روز جمعه : آیا کارفرما باید حق بیمه روز جمعه را پرداخت کند؟ چرا باید بیمه کارگران توسط کارفرما یک ماه دیرتر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا کارفرما بتواند با سوءاستفاده از این فرصت، به تعدیل کارگران ماه های قبل، برای نپرداختن حق بیمه آن ها، بپردازد؟ آیا کارفرما چنین حقی دارد؟ کارگران برای جلوگیری از این اجحاف، چه باید بکنند؟»

 

 

پاسخ : نخست، قانونی بودن پرداخت حق بیمه کارگران، با یک ماه تأخیر و دوم، سوء استفاده احتمالی کارفرما برای نپرداختن حق بیمه کارگران و اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری یا ترمیم آن انجام داد.

 

در پاسخ به قسمت نخست این پرسش، باید بگوییم که طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد.» باید توجه داشت که دادن این مهلت به کارفرمایان، منطقی است و نباید آن را نوعی نقص و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده قلمداد کرد.

در ادامه بخوانید:  حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی

 

 

با این حال، ممکن است برخی کارفرمایان از این شرایط استفاده نامطلوب کنند که این امر در برخی مخاطبان قوانین و مقررات دیگر هم قابل مشاهده است، ولی دلیلی بر ضعف یا کاستی قانون نیست. در پاسخ به بخش دوم پرسش، باید گفت که طبق ماده ۱۴۷ قانون کار، «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.»

 

 
در صورتی که کارفرما، به هر دلیلی، از بیمه کردن کارگران کارگاهش خودداری کند، کارگران می توانند با مراجعه به اداره کار، از کارفرما به دلیل عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار شکایت کنند.

در ادامه بخوانید:  مطالبات خاتمه قرارداد کار

 

ضمن این که، بر اساس ماده ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی، «کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن، با موافقت سازمان، ندهند، به دوبرابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم می شوند».

 

 

چند ماه است کارفرمای من، حق بیمه روزهای جمعه را پرداخت نمی کند. آیا کارفرما می تواند چنین کاری را انجام دهد؟
طبق ماده ۶۲ قانون کار، «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از حقوق است.»

 

از آن جا که بر اساس ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، «دریافت مزد» کارگر از کارفرما، یکی از لوازم قرار گرفتن در شمول این قانون تعریف شده است، کارفرمای شما، در صورت استمرار اشتغال شما در کارگاه، موظف است حق بیمه روز جمعه را برای شما و سایر کارگران پرداخت کند.

در ادامه بخوانید:  محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی

 

 


برچسب ها:
..