افزایش سرمایه به روش صرف سهام

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۵
افزایش سرمایه به روش صرف سهام

شرکت مى تواند با تصویب مجمع اندوخته، صرف سهام را به حساب سرمایه منتقل کند و به ازاى آن سهام جدید میان سهام داران توزیع کند.

افزایش سرمایه به روش صرف سهام :از دیدگاه شرکت افزایش سرمایه با صرف، یک منبع تامین مالى با ثبات و بدون سررسید معلوم تلقى می ىشود و شرکت دغدغه تعهد بازپرداخت آن را ندارد.

 

 

مزایاى افزایش سرمایه به روش صرف سهام

۱ -از دیدگاه بازار و سهامداران افزایش سرمایه با صرف از رقیق شدن قیمت سهم جلوگیرى مى کند و با وجود منابع قابل توجه صرف سهام در اختیار شرکت، رشد سودآورى وEPS  شرکت مضاعف مى شود و این خود غنى شدن قیمت سهم و افزایش قیمت هاى قابل توجهى را براى سهام داران و کاهش ریسک سهم در بازار را در پى خواهد داشت.

 

۲ -یکى از مهم ترین مزیت هاى صرف سهام، به کارگیرى آن براى اصلاح ساختار مالى شرکت ها است. به ویژه در شرکت هاى دولتى خارج از بورس و شرکت هاى داراى پروژه هاى سرمایه گذارى که به دلیل قلت سرمایه ثبت شده از یک سو نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند و از سوى دیگر نیازمند منابع مالى سنگین براى پیشبرد طرح هاى توسعه هستند، این نوع افزایش سرمایه بسیار توصیه مى شود.

در ادامه بخوانید:  اینکوترمز

 

 

۳ -از دیدگاه شرکت افزایش سرمایه با صرف، یک منبع تامین مالى با ثبات و بدون سررسید معلوم تلقى می ىشود و شرکت دغدغه تعهد بازپرداخت آن را ندارد.

 

 

۴ -اندوخته صرف سهام ریسک ناشى از عدم توان بازپرداخت بدهى ها را کاهش مى دهد و این سبب افزایش اعتبار شرکت در بازار و صنعت مى گردد.

 

 

۵ -در نهایت پس از گذشت دوره اى شرکت مى تواند با تصویب مجمع اندوخته، صرف سهام را به حساب سرمایه منتقل کند و به ازاى آن سهام جدید میان سهام داران توزیع کند.

 

 

معایب افزایش سرمایه به روش صرف سهام:

در ادامه بخوانید:  معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها

 

۱ -چنانچه سهام دار اصلى برنامه اى براى مشارکت در افزایش سرمایه نداشته باشد و با منافع آن در تعارض باشد به طورى که کنترل شرکت را از دست بدهد، افزایش سرمایه محقق نمى شود.

 

 

۲ -در صورت توزیع نقدى فورى صرف سهام یا انتشار سهام جدید میان سهام داران قبلى، این روش افزایش سرمایه مشابه افزایش سرمایه به قیمت اسمى مى شود و با توجه به کاهش قیمت سهم پس از مجمع به میزان ارزش حق تقدم کلیه مزیت هاى مرتبت بر آن خنثى مى گردد.

 

 

۳ -با توجه به لزوم تعهد اشخاص حقیقى یا حقوقى براى خرید سهام پذیره نویسى نشده، ممکن است در مواردى هیچ شخصى حاضر به این کار نباشد.

 

 

نتیجه گیرى:

با توجه به نکات ذکر شده، افزایش سرمایه با صرف سهام زمانى امکان پذیر است که میان منافع همه ذى نفعان تعادل برقرار شود و زمانى داراى فواید قابل توجه اى براى ذى نفعان خواهد بود که مبلغ حاصل از صرف سهام به اندوخته هاى شرکت منتقل شود و شرکت با سرمایه گذارى این منابع در دسترس بر سودآورى شرکت بیفزاید یا در صورت تصویب توزیع نقدى صرف سهام یا انتشار سهام جدید به ازاى آن، حداقل دو سال اندوخته صرف سهام در حساب یادشده نگه داشته شود تا شرکت با استفاده از آن بتواند بر توان سودآورى خود بیفزاید.

در ادامه بخوانید:  رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

 

 


برچسب ها:
..