کسری و اضافات انبار

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۸ تیر ۱۳۹۵
کسری و اضافات انبار

کسری و اضافات انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.

منظور از کسری و اضافات مواد انبار چیست؟

زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد که هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافات انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

 

کسری و اضافات انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.

 

 

1- اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار

 

2- اشتباه در ثبت قبضها و حواله های انبار درکارت حساب انبار توسط دایره حسابداری

در ادامه بخوانید:  معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها

3- عدم ثبت برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیررسیدن آنها

 

4- تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر

5- تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات

 

6- جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.

7- سوء استفاده های افراد و سرقت

8- اشتباهات

 

در انبار گردانی ( شمارش انبار) که همگی با آن آشنا هستید زمانی که موجودی واقعی شمارش شد و با کارتهای مواد انبار مقایسه شد اگر کسری و اضافات ناشی از سرقت و سوء استفاده نباشد و یا اینکه موارد مغایرت آن چنان با اهمیت و قابل ملاحظه نباشد کارتهای مواد اصلاح و در حسابها ثبت خواهد شد.

 

ولیکن اگر مغایرتها عمده و بااهمیت باشد بررسیهای لازم نسبت به رفع موارد و علل انجام آن صورت می پذیرد و در نهایت اصلاحات لازم در دفاتر ثبت می گردد.

 

در ادامه بخوانید:  ابزارهای حسابداری - بخش سوم

برای اصلاح کسری و اضافات انبار از حساب کسری و اضافات استفاده می شود.
– اگر انبار، دارای کسری باشد معادل مبلغ کسری حساب و اضافات بدهکار و حساب کنترل مواد بستانکار خواهد شد.

 

– در صورتی که انبار، دارای اضافات باشد ثبت زیر در حسابها صورت خواهد پذیرفت.

 

در پایان دوره مالی نیز مانده حساب کسری یا اضافات به حساب خلاصه سود و زیان بسته خواهد شد.

 


برچسب ها:
..