آیین­ نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۲ دی ۱۳۹۵
آیین­ نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد

 

آیین­ نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

 

شماره۱۲۲۲۹۰/ت۵۱۱۲۸هـ ۱۳۹۵/۱۰/۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان اداری و استخدامی کشور

 

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

 

 

ماده۱ـ حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه­های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از ۱۳۹۳/۴/۱۷ از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز شده است، به شرح و فرمول زیر محاسبه و پرداخت می­شود:

 

 

الف ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است در مورد هر یک از کارکنان یادشده با همکاری دستگاه اجرایی ذی­ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع اضافه کار ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه کار) حداکثر منتهی به ۱۳۹۳/۴/۱۷ را محاسبه نماید.

در ادامه بخوانید:  دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره

 

 

ب ـ نسبت (درصد) موضوع جزء (الف) در مبلغ میانگین حقوق و مزایای مستمر و فوق­العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه کار) فرد ظرف دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی ضرب می شود.

 

 

پ ـ مبلغ حاصل از اعمال جزء (ب) در یک سی ام مجموع سنوات پرداخت حق بیمه از اضافه کار منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ ضرب می­شود.

 

 

ت ـ مبلغ به دست آمده از اعمال جزء (پ) به مبلغ مستمری بازنشستگی موضوع ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی که در آن متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بدون لحاظ اضافه کار محاسبه شده است، اضافه می­شود.

در ادامه بخوانید:  افزایش حقوق کارمندان

 

 

 

فرمول محاسبه مستمری نهایی:

A : مجموع اضافه کار ماهانه که از آن حق بیمه کسر شده است در طول دو سال خدمت منتهی به ۱۳۹۳/۴/۱۷.

B : مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال خدمت منتهی به ۱۳۹۳/۴/۱۷.

C : مبلغ حقوق و مزایای مستمر مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه کار) در دو سال آخر.

 

 

N : مجموع سنوات پرداخت حق بیمه همراه با اضافه کار منتهی به ۱۳۹۳/۴/۱۷.

Y : نسبت A به.B

N) × ×Y × C ) + مستمری وفق ماده ۷۷ = مستمری نهایی

 

 

 

ماده۲ـ پاداش پایان خدمت کارکنان یادشده نیز به شرح زیر محاسبه می­شود:

در ادامه بخوانید:  آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاهها

مبلغ محاسبه شده موضوع جزء (پ) ماده (۱) این آیین­نامه به مبلغ آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه (بدون محاسبه اضافه کار) اضافه شده و مجموع این دو مبلغ در سنوات خدمت کارمند (حداکثر ۳۰ سال) ضرب می­شود.

 

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 


برچسب ها:
..