سقف حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و شهرداران

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۵
سقف حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و شهرداران

سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

بخشنامه ۷۵۰۰۳ وزارت کشور در خصوص تعیین سقف حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و شهرداران : وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۷۵۰۰۳ مورخ ۹۵/۶/۱۴ سقف خالص پرداختی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران را مشخص نمود.

 

به موجب مصوبه شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، دریافتی تمامی شهرداران و مدیران و کارکنان شهرداری‌ها تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال ۱۳۹۵، حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.

 

بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

 

شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهردای‌ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری نموده و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشند.

 
بنابراین بر اساس تصویب نامه شماره ۲۹۹۳۱/ ت ۵۲۹۸۲ ه مورخ ۱۳ خرداد ۹۵ هیات وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال ۱۳۹۵، به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال معادل (۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ) بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  محاسبات مزایای قانونی قانون کار

 

 

به موجب این بخشنامه وزیر کشور که به استانداران ابلاغ شده است، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد به عنوان حق‌الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان‌های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری‌ها یا یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره۲۷۳۲۵ مورخ ۹ خرداد ۹۵ با موضوع”الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌های مراکز استان‌ها” و بخشنامه شماره ۳۹۲۸۴ مورخ ۲ تیر ۹۵ با موضوع “الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به استثنا شهرداری‌های مراکز استان‌ها” ممنوع می‌باشد.

 
بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداریهای کشور حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم قانون کار - بخش اول

 

 

در این بخشنامه تاکید شده که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران و اصلاحات بعدی می‌باشد و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

 

 

بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها نمی ‌باشند.

 

 

بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست‌های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان‌های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.
به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در اجرای ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری‌های کشور ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد.

در ادامه بخوانید:  حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر

 

 


برچسب ها:
..