سقف حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و شهرداران

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۵
سقف حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و شهرداران

سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

بخشنامه ۷۵۰۰۳ وزارت کشور در خصوص تعیین سقف حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و شهرداران : وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۷۵۰۰۳ مورخ ۹۵/۶/۱۴ سقف خالص پرداختی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران را مشخص نمود.

 

به موجب مصوبه شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، دریافتی تمامی شهرداران و مدیران و کارکنان شهرداری‌ها تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال ۱۳۹۵، حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.

 

بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

 

شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهردای‌ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری نموده و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشند.

 
بنابراین بر اساس تصویب نامه شماره ۲۹۹۳۱/ ت ۵۲۹۸۲ ه مورخ ۱۳ خرداد ۹۵ هیات وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال ۱۳۹۵، به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال معادل (۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ) بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده

 

 

به موجب این بخشنامه وزیر کشور که به استانداران ابلاغ شده است، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد به عنوان حق‌الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان‌های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری‌ها یا یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره۲۷۳۲۵ مورخ ۹ خرداد ۹۵ با موضوع”الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌های مراکز استان‌ها” و بخشنامه شماره ۳۹۲۸۴ مورخ ۲ تیر ۹۵ با موضوع “الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به استثنا شهرداری‌های مراکز استان‌ها” ممنوع می‌باشد.

 
بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداریهای کشور حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال خواهد بود.

 

 

در این بخشنامه تاکید شده که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران و اصلاحات بعدی می‌باشد و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

 

 

بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها نمی ‌باشند.

 

 

بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست‌های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان‌های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.
به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در اجرای ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری‌های کشور ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد.

 

 


برچسب ها: