آیین نامه چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۷ تیر ۱۳۹۵
آیین نامه چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج

آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

 

آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج (موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی) به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و برای اجرا به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ شد.

 

متن آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج بدین شرح است؛

 

ماده ۱- تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی
کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان
اتحادیه: اتحادیه صنفی

 

 

فروش اقساطی: عرضه کالا و خدمات به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای آن به اقساط مساوی با غیرمساوی در سررسیدهای معین از خریدار دریافت گردد طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

 

فروش فوق العاده و حراج: عرضه کالا و خدمات به قیمت حداقل ۱۵ درصد پایین تر از قیمت متعارف بازار، قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ گذاری، در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

 

 

 

فروش اقساطی

 

ماده ۲- چنانچه واحد صنفی برای فروش اقساطی کالای خود تمایل به دریافت مبلغی مازاد بر قیمت نقدی آن کالا را داشته باشد، مشروط به رعایت موازین قانونی و توافق بین خریدار و فروشنده خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  استعفا،بازخرید،اخراج،انفصال از خدمت

 
تبصره- اعلام قیمت فروش نقدی و اقساطی به صورت قطعی برای کالا و خدمات موضوع این آیین نامه توسط فروشنده الزامی است.

 

 
ماده ۳- در فروش اقساطی قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا یا خدمت، مبلغ پرداخت نقدی، درصد سود قانونی و تنظیم صورت حساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمین الزامی است.

 
ماده۴- در صورتی که خریدار قبل از سر رسید مقرر قصد واریز تمام یا بخشی از بدهی خود را داشته باشد، فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجددا براساس فرمول اولیه محاسبه و تصفیه حساب نماید.

 

 

 

فروش فوق العاده و حراج

 

ماده ۵- متقاضیان فروش فوق العاده و حراج می بایست قبل از برگزاری نسبت به ارائه مدارک زیر را به اتحادیه مربوطه اقدام نمایند.

 
الف-تصویر پروانه کسب معتبر
ب-فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج
ج-فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کالا
د-فهرست قیمت کالاهای مورد نظر در حالت فروش عادی و با احتساب تخفیف
ه-اعلام درصد تخفیف

در ادامه بخوانید:  الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

 

 
ماده ۶-اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العاده و حراج جهت متقاضیان اقدام و رو نوشت آن را برای اطلاع اتاق اصناف ارسال نماید.

 
تبصره ۱- اخذ هر گونه مبلغی از واحدهای صنفی برای موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط اتحادیه ممنوع است.
تبصره۲- تعداد دفعات برگزاری فروش فوق العاده و حراج واحدهای صنفی حداکثر چهار نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت یک ماه می باشد.

 

 
ماده ۷- متقاضیان پس از دریافت مجوز موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق العاده و حراج و درج قیمت کالاهای مورد نظر، نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسب به طوری که در معرض دید همگان باشد، نصب نمایند.

 

 

سایر مقررات

ماده۸- در صورتی که واحد صنفی بدون رعایت مقررات این آیین نامه اقدام به فروش فوق العاده یا حراج

 
ماده ۹- اتحادیه و واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق العاده و حراج نظارت نموده و شکایات واصله را بررسی و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارت تابعه آن در شهرستان ها معرفی نمایند.

در ادامه بخوانید:  بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکتها

 
ماده۱۰- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف می باشد.

 
ماده ۱۱- این آیین نامه در اجرای تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون، مشتمل بر ۱۱ ماده و ۳ تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه های قبلی لغو می گردد.

 

منبع» اتاق اصناف


برچسب ها:
..