بخشنامه ۳۴۲۸۳/۲۳۰/د ابلاغ تصویب نامه ها در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

دسته: قوانین , مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۵
بخشنامه ۳۴۲۸۳/۲۳۰/د ابلاغ تصویب نامه ها در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ نکات زیر موکداً یادآور می گردد :

 

بخشنامه ۳۴۲۸۳/۲۳۰/د ابلاغ تصویب نامه ها در خصوص تجدید ارزیابی داراییها  : به پیوست تصویر تصویب­ نامه­ های شماره ۷۴۶۴۱/ت۵۳۴۴۱هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵ و۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب­ نامه­ های شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲، شماره ۱۳۶۵۹۰/ت ۵۰۹۷۶ هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ و ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی … مصوب ۱۳۹۱جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.

 
با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ نکات زیر موکداً یادآور می گردد :

 

 

۱) تبصره ۳ اصلاحی ماده ۲ آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح می شود:

 

تبصره ۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور نمایند.

در ادامه بخوانید:  کد رهگیری معاملات ملکی

 

مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد.

 

 

۲) ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ماده یاد شده الحاق می گردد:

 

 

ماده ۱۰_ بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکت ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تاییدیه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

در ادامه بخوانید:  پشت پرده تجدید ارزیابی دارایی‌ها

 

 

الف– اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی

ب– اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی

 

 

شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره ۲ ماده ۲ می باشند .

تبصره_ مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد.

 

 

لازم به ذکر است به استناد تصویب نامه شماره ۷۴۶۴۱/ت۵۳۴۴۱هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵، تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ از تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ لازم الاجرا می باشد.

در ادامه بخوانید:  مدیر عامل و قانون کار

 

 

نادر جنتی

معاون مالیات­های مستقیم

 

 


برچسب ها:
..