الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

دسته: حسابرسی , قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲ تیر ۱۳۹۵
الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

منظور از آخرين اظهارنامه تسليمي براي تعيين ميزان فروش و خدمات و يا داراييهاي اشخاص مزبور، آخرين اظهارنامه تسليمي قبل از سال مورد رسيدگي مي باشد.

الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده : بخشنامه سال 1391 سازمان امور مالیاتی راجع به الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

 

 

بخشنامه شماره: 18306/200  تاریخ: 18/09/1391

 

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 09/02/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند:

 
1- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

در ادامه بخوانید:  کاربرد استانداردهای حسابرسی عملياتي

2- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.

 

3- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی.

 

4- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند.

5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

 

6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد.

در ادامه بخوانید:  نامه مدیریت حسابرسان مستقل

 

 

منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد.

 
شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای “ب” و “ج” موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند.

 

علی عسکری                    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


برچسب ها:
..