آئین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱ آذر ۱۳۹۵
آئین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات

مادام که تمام یا بخشی از استانداردهای موضوع این آیین‌نامه تدوین و منتشر نشده‌اند، نحوه عمل حسابرسی بر اساس ضوابطی است که به تصویب رئیس کل دیوان محاسبات کشور خواهد رسید.

 

آئین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور موضوع نامه شماره ۲۸۷۸ مورخ ۹۴/۱/۲۴ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.

 

ماده ۱- در این آیین‌نامه، منظور از قانون، قانون دیوان محاسبات کشور مصوب یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک و اصلاحات بعدی آن و منظور از دیوان، دیوان محاسبات کشور و منظور از دستگاه‌ها، دستگاه‌های موضوع تبصره ماده(۲) قانون دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

 

 

ماده ۲- دیوان می‌تواند در اجرای وظایف و اختیارات خود حسب مورد انواع رسیدگی، بررسی و حسابرسی از جمله حسابرسی مالی، رعایت و عملکرد آن را انجام دهد.

 

 

ماده ۳- وظایف حسابرسی باید در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابرسی مربوط که توسط مراجع ذیربط رسمی و قانونی تدوین و منظور شده یا می‌شود، صورت پذیرد.

تبصره – مادام که تمام یا بخشی از استانداردهای موضوع این آیین‌نامه تدوین و منتشر نشده‌اند، نحوه عمل حسابرسی بر اساس ضوابطی است که به تصویب رئیس کل دیوان محاسبات کشور خواهد رسید.

 

در ادامه بخوانید:  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

 

ماده ۴- گواهی صورتحساب‌های موضوع ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای لازم‌الاجرا پس از بررسی، رسیدگی و حسابرسی دیوان مطابق دستوالعمل‌های مربوط خواهد بود.

 

 

ماده ۵- کنترل کیفیت حسابرسی که به منظور حفظ، ارتقاء و اطمینان‌بخشی و اعتباردهی صورت می‌پذیرد بایستی به نحوی باشد که فرآیند حسابرسی از جمله گزارش‌ها و اطلاعات مبتنی بر آن را در بر گیرد.

 

 
ماده ۶- گزارش تفریغ بودجه بر اساس نتایج حسابرسی یا رسیدگی به حساب‌ها و مدارک وفق دستورالعمل‌های مربوط تهیه و تنظیم می‌گردد. گزارش مزبور به انضمام نظرات دیوان به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.

در ادامه بخوانید:  قانون بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال

 

 

ماده ۷- در اجرای ماده(۱) قانون، دیوان می‌تواند نسبت به تقویت رویکرد پیشگیرانه در امر کنترل و نظارت مستمر اقدام نماید.

 

 

ماده ۸- دیوان مکلف است با استقرار سامانه نظارت الکترونیکی، به منظور کاهش هزینه‌های حسابرسی، اقدام به موقع و کارآمد، امکان نظارت روزآمد را فراهم نماید. کلیه دستگاه‌ها مکلفند در اجرای ماده (۳۹) قانون، اسناد و هرگونه مدارک و اطلاعات درخواستی را از طریق سامانه مذکور در اختیار دیوان قرار دهند.

 

 

ماده ۹- کلیه دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد نیاز این آیین‌نامه توسط واحدهای ذیربط دیوان تهیه و به تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات کشور خواهد رسید.

در ادامه بخوانید:  حق عائله مندی دختران و زنان مجرد

 

 


برچسب ها:
..