نحوه جمع آوری سوابق بیمه ای تامین اجتماعی

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۵
نحوه جمع آوری سوابق بیمه ای تامین اجتماعی

چنانچه بیمه شده ای در بیش از یک شعبه تأمین اجتماعی دارای سوابق پرداخت حق بیمه باشد، جهت جمع آوری سوابق کارکرد خود باید به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه کند و نسبت به تکمیل فرم درخواست جمع آوری سوابق اقدام نماید.

 

باید بدانیم که جمع آوری سوابق بیمه ای بیمه شدگان در یک شعبه، روند ارایه خدمت و برقراری مستمری آنان را آسان می کند.

 

چنانچه بیمه شده ای در بیش از یک شعبه تأمین اجتماعی دارای سوابق پرداخت حق بیمه باشد، جهت جمع آوری سوابق کارکرد خود باید به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه کند و نسبت به تکمیل فرم درخواست جمع آوری سوابق اقدام نماید.

 

شعبه تامین اجتماعی پس از شناسایی شعبه محل پرداخت حق بیمه وی، سوابق بیمه شده را از شعب ذی ربط جمع آوری خواهد کرد.
سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است که با تکمیل پروژه سامان دهی سوابق بیمه شدگان در سراسر کشور، سوابق بیمه ای شما را مکانیزه کند و با ارایه کارنامه سوابق بیمه ای، اطمینان خاطر شما را جلب نماید.

در ادامه بخوانید:  آشنایی با مشاغل سخت

 

 

جمع آوری سابقه و پرونده در هنگام برقراری انواع حمایتها

 
واحد مربوطه جهت دریافت حمایت یا خدمت : نامنویسی و حسابهای انفرادی

 

در صورتیکه بیمه شده حائز شرایط برخورداری از حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله (برقراری مستمری بازنشستگی ، برقراری مستمری از کارافتادگی ، برقراری مستمری بازماندگان ، برقراری بیمه بیکاری ، انتقال حق بیمه به سایر صندوق ها ، برخورداری از کمک هزینه ها و غیره …) باشد می بایست با در دست داشتن مدارک شناسایی از جمله شناسنامه ، کارت ملی و دفترچه درمانی به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا نسبت به تکمیل فرم درخواست جمع آوری سابقه و پرونده و ثبت آن در دفتر شعبه اقدام نمایند.

در ادامه بخوانید:  شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

 

دریافت فرم جمع آوری سابقه و پرونده در هنگام برقراری انواع حمایتها

 

 


برچسب ها:
..