شرایط استفاده از بیمه از کارافتادگی

دسته: حقوق و دستمزد , قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
شرایط استفاده از بیمه از کارافتادگی

از کار افتادگی عبارتست از کاهش پایدار قدرت بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد

طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که از کار افتادگی بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیب شده باشد استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.

بر این اساس اگر میزان کاهش توانایی کار بیمه شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین ٣٣ تا ۶۶ درصد باشد، در صورتی که صدمه وارده به بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد وی از کار افتاده جزیی ناشی از کار شناخته می شود.

 

تعریف از کار افتادگی:براساس ماده ۲ ق.ت.ا. از کار افتادگی به صورت زیر تعریف می شود:

 

” از کار افتادگی عبارتست از کاهش پایدار قدرت بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد”.

 

به این ترتیب می توان عناصر تعریف فوق را به شرح زیر برشمرد:کاهش پایدار قدرت کار بیمه شده: هرنوع کاهش قدرت کار موجب بروز از کارافتادگی نمی شود بلکه کاهش مزبور باید پایدار باشد؛ زیرا تأیید کاهش توانایی در کمیسیون های پزشکی پس از غیرقابل علاج تشخیص داده شدن و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی انجام میگیرد.نکته مهمی که در اینجا باید مدنظر قرار گیرد این است که کاهش توانایی شخص در ارتباط با کار باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

از دست دادن قسمتی از درآمد: با توجه به این شرط می توان دریافت که تنها کاهش قدرت کار ملاک تشخیص از کارافتادگی محسوب نمی شود، بلکه افزون بر ان کاهش قدرت کار در صورتی موجب از کارافتاده شناخته شدن فرد می شود که سبب کاهش درآمد وی نیز بشود.یعنی هرگاه شخص بتواند درهمان کار یا شغل دیگر، درآمدی بیش از آنچه مدنظر قانون است به دست آورد از کارافتاده تلقی نمی شود.

در ادامه بخوانید:  دفاتر تجارتی

 

 
بر این اساس، چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری های عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون های پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی به صورت کامل از دست بدهد در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار می گیرد که در این صورت مستمری تنها به بیمه شده ای تعلق می گیرد که ظرف ١٠ سال قبل از تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی، دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و نیز ظرف یک سال قبل از تاریخ وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای ٩٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

 

 
همچنین، بیمه شدگانی که طبق نظریه پزشک معالج به عنوان از کار افتاده کلی معرفی می شوند در صورتی که نظر پزشک معالج توسط کمیسیون پزشکی تأیید شود برای برقراری مستمری از کارافتادگی باید با در دست داشتن نظریه کمیسیون های پزشکی بدوی یا تجدید نظر، تصویرشناسنامه بیمه شده و افراد تحت تکفل خویش، کارت ملی و تصویر سند ازدواج به آخرین شعبه تأمین اجتماعی که دریافت کننده حق بیمه آنان است،مراجعه کنند.

 

 

 

مرجع تعیین نوع و درصد ازکارافتادگی کمیسیون پزشکی است.

بیمه شده ای که به علت حادثه یا بیماری، تمام یا بخشی از توانایی خود را برای ادامه کار به صورت موقت یا دائم از دست می دهد، لازم است با همراه داشتن گواهی پزشک معالج و مدارک درمانی، به شعبه ای که حق بیمه وی به آن پرداخت می شود، مراجعه کند تا نوع و میزان از کارافتادگی وی مشخص شود.

در ادامه بخوانید:  بیمه مشاغل سخت و زیانبار

 
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت گواهی پزشک، کنترل سوابق بیمه ای و مدارک مربوط و تکمیل فرم های مورد نیاز توسط بیمه شده، وی را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند.

 
بیمه شده باید در روز و ساعت تعیین شده در محل برگزاری کمیسیون پزشکی به همراه مدارک مورد نیاز حاضر شود.

 
رأی کمیسیون بدوی به بیمه شده ابلاغ می شود. در صورت قبول نداشتن آن، می تواند حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تامین اجتماعی اعلام کند.

 
در صورت اعتراض بیمه شده، شعبه تامین اجتماعی وی را به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی می کند.

 

 

کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی با حضور پزشکان متخصص و خوشنام هر رشته تشکیل می شوند و رأی آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی بیمه شده و مشاهده وضعیت وی صادر می شود.

 

 

رأی کمیسیون پزشکی بدوی در صورت عدم اعتراض و آرای کمیسیون پزشکی تجدید نظر، قطعی و لازم الاجراست.

 

طبق قانون کار برای استخدام، کارت پایان خدمت الزامی است و در بیمه باید حق ازکارافتادگی پرداخت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.

 

 

آیا برای شروع به کار و اشتغال در بخش خصوصی نیاز به داشتن برگ پایان خدمت سربازی می باشد؟

در قانون کار و مقررات تبعی در زمینه داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت دائم به عنوان شرط اشتغال بکار افراد در واحدهای بخش خصوصی پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و ماده ۷۹ این قانون نیز صرفاً بکارگیری اشخاص زیر ۱۵ سال تمام را ممنوع شناخته است.

در ادامه بخوانید:  دستورالعمل‌های اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا

 

خانم‌ها با ۲۰سال سابقه و ۴۲سال سن چند روز حقوق دریافت می‌کنند؟

۲۰روز حقوق بدون رعایت ماده ۱۱۱.

 

 

شوهرم معلولیت شدید دارد و در کارت بهزیستی او هم معلولیت شدید قید شده ۱۵ سال هم سابقه بیمه دارد و الان اصلا قادر به راه رفتن نیست. می‌خواستم ببینم می‌شود بازنشسته بشود یا از کارافتاده براش می‌زنند کارافتاده مثل بازنشسته است؟

 

 

اول اینکه شوهر شما بیمه تامین‌اجتماعی است یا خیر؟ دوم اینکه در صورت بیمه تامین اجتماعی، ازکارافتادگی جزو خدمات و بیمه مربوطه است یا خیر؟ در صورتی که از کارافتادگی از تعهدات تامین اجتماعی در مورد بیمه شوهر شما است در صورت تشدید بیماری می‌توانید درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی را بکنید، البته برای از کارافتادگی ناشی از کار داشتن یک‌سال سابقه در ۱۰سال قبل از کارافتادگی که ۹۰ روز آن در سال آخر باشد نیاز است. برای بازنشستگی معلولین داشتن ۲۰سال سابقه لازم است. به قانون بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی مراجعه کنید.

 

 

 


برچسب ها:
..