قانون پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
جمعه - ۷ آبان ۱۳۹۵
قانون پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان

‌قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت (مصوب مورخ 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی)

 

‌ماده 1- به کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت مصوب 1370 – در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگی، معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان‌ پاداش خدمت پرداخت می‌شود.

 

 

‌تبصره 1- در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد، پاداش به نسبت سال‌های خدمت محاسبه و پرداخت می‌شود. در این‌محاسبه کسر سال معادل یک سال منظور می‌شود.

 

 

‌تبصره 2- در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع این ماده به وزارت قانونی مستخدم متوفی، موضوع ماده (86) قانون استخدام کشوری تعلق‌می‌گیرد.

در ادامه بخوانید:  انحلال و تصفیه

 

 

 

‌ماده 2 – به مستخدمانی که در سال آخر خدمت، محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت پرداخت نمی‌شود.

 

 

‌ماده 3- در موارد زیر به کارکنان موضوع ماده (1) یا ورثه بلافصل آنان، معادل ده برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت مصوب 1370 به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

 

– کمک هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دایم مستخدم یا فرزند اول وی فقط یک بار در طول خدمت.

– کمک هزینه، در مورد فوت مستخدم و افراد تحت تکفل وی.

 

 

‌تبصره- پرسنل نیروهای مسلح و مشمولان قانون کار از این لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.

 

در ادامه بخوانید:  دعاوی مالی و غیرمالی

 

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1375.2.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

‌رییس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری

 


برچسب ها:
..