تغییرات مالیات بر ارث

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
تغییرات مالیات بر ارث

مروري بر تغييرات ماليات بر ارث در قانون جديد مالياتها

 

یکی از موادی که در قانون جدید مالیاتهای مستقیم تغییرات بسیاری در آن ایجاد شده بخش مالیات بر ارث می باشد. افزایش اعتماد مودیان مالیاتی و مشارکت آنها در پرداخت مالیات، عمده ترین هدف در بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم بوده است.

همچون دیگر مواد قانون، بخش مالیات بر ارث هم تسریع و تسهیل در انجام امور مربوطه و کاهش استرس و فشارهای روحی وراث را مد نظر داشته است.

 

 

با بررسی مواردی که در قانون جدید به این بخش اضافه و یا از آن حذف شده به وضوح می توان تلاش سیستم مالیاتی را برای ساده سازی قانون و ایجاد آرامش در بازماندگان متوفی که برای انجام امور مالیاتی مربوطه به ادارات مالیاتی مراجعه می نمایند را مشاهده کرد.
کاهش نرخهای مالیات بر ارث، بارزترین نمونه ای است که در قانون جدید به نفع وراث می باشد مطابق ماده 17 قانون برای محاسبه مالیات وراث طبقه اول کاهش اساسی داشته همچنین نرخهای طبقه دوم و سوم به ترتیب معادل 2 و 4 برابر نرخ وراث طبقه اول است.
همچنین نحوه ارائه اظهار نامه مالیات بر ارث در قانون جدید با سهولت و آسانی انجام می شود. ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی صرفا به منظور کسر دیون محقق متوفی، هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترک است.

در ادامه بخوانید:  چرا فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد؟

 

در غیر این صورت ( عدم ارائه اظهارنامه ظرف یک سال از تاریخ فوت ) در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، مالیات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد. اگر اظهارنامه در موعد مقرر قانونی ارائه شود مازاد اموال و دارایی ها نسبت به دیون محقق و هزینه های مذکور در زمان تحویل یا انتقال مشمول مالیات می شود .
تغییرات مالیات برارث درقانون جدید که به منظور تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل در فرایند دریافت مالیات صورت گرفته است مزایای زیادی را داراست که غیر از موارد یاد شده می توان به موارد دیگر نیز اشاره کرد.

در ادامه بخوانید:  تکاليف و وظايف صاحبان مشاغل

 

 

در قانون سابق ، محاسبه مالیات بر اساس زمان فوت متوفی انجام می گرفت که این امر موجب بروز مشکلاتی برای وراث می گردید . در قانون جدید مالیاتها مقرر شده تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی از آنها اخذ نخواهد شد و بنابر این اموال و دارایی های متوفی با توجه به نوع وماهیت آنها در زمان تحویل یا انتقال حسب مقررات ماده 17 قانون ، مشمول مالیات خواهد شد.

 

 

به طور کلی می توان گفت با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تسهیلات فراهم شده ،کلیه مودیان مالیاتی در تمامی صنوف و اقشارجامعه با میل و رغبت بیشتری برای مشارکت در امر پرداخت مالیات اقدام می نمایند و در بخش مالیات بر ارث نیز، بازماندگان و وراث با رضایت خاطر بیشتری مالیات متعلق به ما ترک متوفی را به دولت پرداخت خواهند کرد.

در ادامه بخوانید:  ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

 


برچسب ها:
..