بیمه کسب و کار خانگی

دسته: کسب و کار
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
بیمه کسب و کار خانگی

چنانچه شاغلین کسب و کار خانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند، می­ توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمایند.

معرفی شاغلین کسب و کار خانگی توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد.

 

مشمولین بیمه شاغلین کسب و کار خانگی:

 

دراجرای بند «۵» ماده «۷» قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۸۹/۰۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی و ماده «۹» دستورالعمل اجرائی مربوطه مصوب ۸۹/۰۸/۲۳ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شاغلین کسب و کار خانگی اعم از مستقل ، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند از تاریخ ۲۳ /۱ /۱۳۹۰ طی بخشنامه ۶۶۹ امور فنی بیمه شدگان مشمـول مقـررات بیمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد قـرار گرفته اند.

 

 

توجه :
به استناد ماده «۲» قانـون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و بند «۱» از ماده «۲» دستورالعمل اجرائی مربوطه صرفاً عضو یا اعضاء خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آئین نامه مزبور می باشند ودر فضای مسکونی به کسب و کارخانگی اشتغال به کار دارند مشمول این بخشنامه بوده و افراد غیرعضو خانـواده ازشمول مقـررات مـورد اشاره خـارج می باشند. همچنین مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ازشمول ضوابط مورد نظر خارج بوده و تابع قوانین ومقررات مربوط به صندوق یاد شده خواهند بود.

 

 

مرجع معرف شاغلین کسب و کار خانگی :

معـرفی شــاغلین کسب و کـار خــانگــــی تــــوسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد.

در ادامه بخوانید:  مالیات فروشگاه های اینترنتی

 

 

شرایط سنی بیمه شاغلین کسب و کار خانگی :

حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه برای مردان و زنان به ترتیب ۵۰ و ۴۵ سال است که درغیر این صورت متقاضی می بایست ۲ برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد.
به عنوان مثال چنانچه مردی در تاریخ ارائه تقاضا ۵۲ سال سن داشته باشد، می بایست ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان را دار باشد.

بدیهی است افرادی که سن آنان در هنگام ارائه تقاضا کمتر از سنین مذکور باشد، درخواست آنان در صورت احراز سایر شرایط مقرر قابل قبول خواهد بود .

 

 

نرخ پرداخت حق بیمه و حمایتهای بیمه ای :

 

متقاضی می تـواند با انتخاب یکی از نــرخ های زیــر از حمایتهای بیمه ای مربوطه بهره مند شود:

نرخ ۱۴% ( ۱۲% سهم بیمه شده + ۲% سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی
نرخ ۱۶% ( ۱۴% سهم بیمه شده + ۲% سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی
نرخ ۲۰% ( ۱۸% سهم بیمه شده + ۲ % سهم دولت ) شامل بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی

در ادامه بخوانید:  قانون پارتو

 

 

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه :

چنانچه شاغلین کسب و کار خانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند، می­ توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمایند. در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت ۳۶۰ روز و یا بیشتر نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین ۳۶۰ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه ، ملاک عمل قرار می گیرد.

 

 
خدمات درمانی :

بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برخورداری از خدمات درمانی شاغلین کسب و کار خانگی در قالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود و بر طبق ضوابط مذکور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعـی مکلف است اعتبار مـورد نیـاز بیمه درمان مشمـولین را در بـودجه سنـواتی کل کشور پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمه گر اقدام نماید.
بدین ترتیب مشمولین واجد شرایط با برخورداری از معافیت در پرداخت حق بیمه سهم درمان، می توانند از خدمات درمانی بیمه همگانی کشور بهره مند شوند.

 

در ادامه بخوانید:  چک یا سفته

توجه :

درصورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضی بهره مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باشند، ارائـه حمایت درمانی به آنان همانند سایر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزد میسر خواهد بود در این صورت مشمولین می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب برای خود و هریک از افـراد تحت تکفل قانونـی، با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی ، درمانــی و داروئــی طــرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند.

 

میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود، برای خدمات پزشکی سرپائی ۳۰ % و برای خدمات درمانی بستری ۱۰% می باشد.

 


برچسب ها:
..