افزایش سنوات خدمت دولتی شاغلین آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
شنبه - ۱ آبان ۱۳۹۵
افزایش سنوات خدمت دولتی شاغلین آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی

از لحاظ بازنشستگی سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره(۵ ) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی- مصوب ۱۳۶۹- به مدت پنج سال از لحاظ بازنشستگی به میزان شش سال محاسبه می شود.

 

افزایش سنوات خدمت دولتی شاغلین آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی  : الحاق یک تبصره به ذیل تصویب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت ۴۸۶۱۹ هـ مورخ ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۱ در خصوص کسورات بازنشستگی مستخدمین مدارس استثنایی. به موجب تصویب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت ۴۸۶۱۹ هـ مورخ ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۱، سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره(۵ ) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی- مصوب ۱۳۶۹- به مدت پنج سال از لحاظ بازنشستگی به میزان شش سال محاسبه می شود.

 

 

این پیشنهاد با شماره  ۵۳۵۴۰ در هیات دولت در حال بررسی است.

 

 

مطابق ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنائی – مصوب ۱۳۶۹- ، با توجه به اهمیت و ویژگی‌های توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنائی اعم از نابینایان، نیمه بینایان، ناشنوایان،‌نیمه‌شنوایان، عقب‌ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، معلولین حسی حرکتی و چند معلولیتی به موجب این قانون مؤسسه دولتی بنام “سازمان‌آموزش و پرورش استثنائی” وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم عیدی و پاداش کارگران - بخش اول

 
مطابق تبصره (۵) ماده قانونی یاد شده، پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان یاد شده از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد.

 

 

به موجب تصویب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت ۴۸۶۱۹ هـ مورخ ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۱، سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره(۵ ) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی- مصوب ۱۳۶۹- به مدت پنج سال از لحاظ بازنشستگی به میزان شش سال محاسبه می شود.

 

 

جزئیات پیشنهاد
از آنجا که پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت اختلافاتی در مورد اعتبار این تبصره و نحوه اجرای آن ایجاد شد.

 

اظهار نظر نسبت به این امر به استناد بندهای (۴) و (۵) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در صلاحیت شورای توسعه است و طبق نظریه های شماره ۴۴۹۰۷/۹۱/۲۳۱ مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۱ امور

 

حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) که البته طی نامه شماره ۶۰۱۹ مورخ ۲۴ /۱ /۱۳۹۴ مورد تأکید رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز قرار گرفته و اعلام نموده‌اند. ” با عنایت به ماده(۳۰) آیین نامه داخلی هیئت دولت، تصویب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت ۴۸۶۱۹ هـ مورخ ۱۲ /۱۰/۱۳۹۱ از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه است و اجرای آن به تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ مجاز نمی باشد “

در ادامه بخوانید:  محاسبات حقوق و دستمزد

 

 

در نتیجه؛ اعطای امتیاز تبصره (۵) ماده واحده به همکاران ذی نفع اعم از افراد شاغل و بازنشسته از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تا تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ممکن نبوده و با خلأ و فترت قانونی مواجه شده است، به همین دلیل سازمان بازنشستگی کشوری نیز به استناد نامه مذکور از تأیید و تسجیل سوابق افراد مورد نظر از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۸ خودداری نموده و اجرای مصوبه مذکور را بدون توجه به تبصره (۵) قانون مورد اشاره، از تاریخ صدور مصوبه هیئت وزیران (۱ /۱۰ /۱۳۹۱) معتبر و لازم الاجرا دانست.

 

 

با عنایت به مراتب فوق، وزارت آموزش و پرورش با توجه به توجیهات به شرح فوق خواستار اصلاح تاریخ اجرای مصوبه از مورخ ۰۱ /۰۱ /۱۳۸۸ شده و مراتب را برای سیر مراحل تصویب ارایه نموده است .

در ادامه بخوانید:  دستورالعمل دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه

 

 


برچسب ها:
..