مبنای محاسبه کسور بازنشستگی

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
جمعه - ۳۰ مهر ۱۳۹۵
مبنای محاسبه کسور بازنشستگی

نرخ كسور بازنشستگي ، نرخي ( درصدي ) است كه با اعمال آن در جمع حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي ، ميزان كسور بازنشستگي مشخص مي گردد .

تعریف کسور بازنشستگی
کسور بازنشستگی ، درصدی از حقوق و مزایا است که حسب مقررات ذیربط ( مفاد مواد ۷۱ و ۷۳ ق.ا.ک و ماده ۷ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و ماده ۳۸ آئین نامه استخدامی شهرداریها ) برای تامین پوشش بازنشستگی و وظیفه مشترکین ( مستخدمین ) صندوق بطور ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی شهرداریها حسب مورد پرداخت می گردد .

 

درصدی از این وجوه توسط مستخدمین ( کارکنان ) و درصدی هم توسط کارفرمایان ( دستگاههای محل اشتغال کارکنان ) پرداخت می گردد .

 
نرخ کسور بازنشستگی
نرخ کسور بازنشستگی ، نرخی ( درصدی ) است که با اعمال آن در جمع حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی ، میزان کسور بازنشستگی مشخص می گردد .

در ادامه بخوانید:  اضافه کاری در مشاغل سخت

 

این نرخ علی الاصول بر مبنای محاسبات آماری تعیین و در مقاطع چند ساله  با توجه به وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی مورد بررسی قرار می گیرد .

 

نرخ کسور بازنشستگی در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۵۵۸۸۰/ت ۲۳۳۵۸ هـ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۷۹ هیئت وزیران از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۷۹ برابر ۵/۲۲% میباشد که ۹% آن مربوط به مستخدمین ( کارکنان ) میباشد و ۵/۱۳% ( معادل یک برابر و نیم سهم کارکنان ) از آن مربوط به کارفرمایان (‌دستگاههای محل اشتغال کارکنان ) می باشد .

در ادامه بخوانید:  مصوبه ضریب حقوق سال 1395

 

 

مقرری ماه اول

 

مقرری ماه اول به وجوهی اطلاق می شود که در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی ( آزمایشی به رسمی ) و یا افزایش حقوق و مزایا به شرح موارد ذیل از حقوق مستخدم برداشت و به صندوق بازنشستگی واریز می گردد .

 
به موجب ماده ۷۲ ق.ا.ک وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول ق.ا.ک مکلفند حقوق و فوق العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می شوند برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند .

 

 

حسب مفاد ماده ۱۰۰ ق.ا.ک ، مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم بایستی به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردد .

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حقوق و دستمزد - بخش چهارم

 

 


برچسب ها:
..