طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۵
طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.

 

شورای پول و اعتبار بر تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست‌اندرکاران این طرح تقدیر کرد. در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در مورد فرآیند و پیشرفت طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مطرح شد.

 

اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامه‌های در حال اجرا، بر به‌کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست‌اندرکاران آن تقدیر کردند.

 
اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسیع و عمیقی بر شفاف‌سازی و نظارت کامل خزانه‌داری کل کشور بر دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، جلوگیری از سوء‌استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب این وجوه در بانک‌های تجاری بر کارآیی سیاست‌های پولی را رفع می‌کند.

در ادامه بخوانید:  افتتاح حساب های دستگاه های اجرایی

 
در جلسه دیشب، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامه‌های در حال اجرا، بر به‌کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست‌اندرکاران آن تقدیر کردند.

 

طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.

 

این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.روابط عمومی بانک مرکزی.

در ادامه بخوانید:  تصویب نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 


برچسب ها:
..