هزینه های قابل قبول در قانون مالیاتها

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
جمعه - ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
هزینه های قابل قبول در قانون مالیاتها

هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي که پرداخت و تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي ، تحقق مي يابد.

 

هزینه های قابل قبول در قانون مالیاتها :  قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .

 

2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و یا غیر نقدی ، پاداش ، عیدی ، اضافه کاری ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.

 

 

3 – کرایه محل موسسه که اجاری باشد.
4 – اجاره بهای ماشین آلات ادوات مربوطه در صورتی که اجاری باشد.
5 – مخارج سوخت بر روشنایی آب ، مخابرات ، ارتباطات.

 

6 – وجه پرداختی بابت انواع بیمه مربوطه به عملیات و دارائی موسسه ( حق بیمه گران – بیمه دستگاههای عمومی ).
7 – حق و امتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهر داری ها ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود.
8 – هزینه های تحقیقاتی و آزمایش و آموزش مربوط به فعالیت موسسه.

 

9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط بر اینکه :

در ادامه بخوانید:  فرار مالیاتی - بخش هفتم

اولا” وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا” موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا” طبق مقررات قانون و یا قراردادها ی موجود جبران آن به عهده دیگری باشد.

 

10 – هزینه های فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی گارگران.
11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه مربوط به فعالیت موسسه باشد. احتمال زیاد برای لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد.

12 – هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه در صورتی که اجاری باشد و عرفا” بر عهده مستاجر می باشد.
13 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری موسسه در صورتی که ملکی باشد.
14 – مخارج حمل و نقل.
15 – سرویس ایاب و ذهاب و آبدارخانه.

 

 

16 – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری.
17 – کارمزدی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزینه های بانکی پرداختی بابت اخذ وام .

در ادامه بخوانید:  سامانه مالیاتی ویژه مناطق آزاد

 

18 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا” ظرف یکسال از بین می روند که به عنوان هزینه ملزومات است.
19 – مخارج تعمیر و نگه داری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد ( به قیمت دارائی محاسبه می شود چون ارزش را افزایش می دهد ) . در صورتی که تعویض بعنوان تعمیر اساسی تلقی شده و باعث افزایش بهای تمام شده دارائی خواهد شد.

 

20 – هزینه اکتشاف معادن.
21 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی به موسسات مربوط به فهالیت موسسه.
22 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی ( پرداخت کننده مالیات ).
23 – زیان حاصل از تسعیر ( زیان ) ارز بر اساس اصول متداول حسابداری.

 

24 – ضایعات متعارف تولید.
25 – ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد و در مواردی که هزینه های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود.
26 – هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت و تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی ، تحقق می یابد.

در ادامه بخوانید:  معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی

 

27-هزینه سربار جذب نشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

 


برچسب ها:
..