ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
جمعه - ۲۳ مهر ۱۳۹۵
ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

گروه بازرسی ۱۸۱بدون اطلاع قبلی در محل دفتر مرکزی ، شعبه، دفتر فروش ، انبار و … حضور یافته و موارد ذیل را جهت استفاده از آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات جدید مودیان صورتجلسه و به اداره امور مالیاتی منتقل میکنند.

ماده۱۸۱: به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

 

واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

 
اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

در ادامه بخوانید:  فرار مالیاتی - بخش پنجم

 
تبصره۱:
بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

 
تبصره۲:
چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

 
تبصره۳:
مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

 
تبصره۴:
آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/۱/1) مشترکاً به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

در ادامه بخوانید:  بخشنامه ابطال جزء (۱) بند (۵) بخشنامه مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها

 

 

اصل ماجرا چیست؟
گروه بازرسی ۱۸۱بدون اطلاع قبلی در محل دفتر مرکزی ، شعبه، دفتر فروش ، انبار و … حضور یافته و موارد ذیل را جهت استفاده از آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات جدید مودیان صورتجلسه و به اداره امور مالیاتی منتقل میکنند:

 

۱- کلیه کامپیوترها اعم از سرور و کلاینت
۲-کلیه سی دی ها و فلش مموری های حاوی اطلاعات و بک آپ
۳-کلیه پرونده ها و زونکن های واحد مالی ، تدارکات ، فروش و انبار
۴-کلیه دفاتر روزنامه و کل ، دفتر چک و صندوق، دفاتر و کاردکسهای انبار
۵-کلیه مدارک خرید و فروش و هزینه و قراردادها

 

توصیه میشود مانند مانور زلزله ، سالی چندبار خودتان بطور سرزده وارد مجموعه کاریتان شده و موارد ۵ گانه فوق راجستجو نمایید.

در ادامه بخوانید:  تغییرات قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم - بخش پنجم

 

 

۱- مطمئن شوید که کلیه موارد ۵ گانه یاد شده به شکل مناسبی دور از دسترس افراد غیر مجاز بایگانی و نگهداری میشود.

۲-  اطمینان یابید که موارد ۵ گانه فوق به نحو مطلوبی در دفاتر قانونی منعکس شده اند.

۳- کنترل کنید که مغایرتی بین اسناد و مدارک در دسترس با اسناد ثبت شده در دفاتر قانونی وجود ندارد.

 


برچسب ها:
..