مجازات جعل امضاء

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۹ مهر ۱۳۹۵
مجازات جعل امضاء

نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود.

 

مجازات جعل امضاء :  نسبت به اینکه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معین می‌شود.

 

محمد رسولی درباره مجازات جعل امضا گفت: نسبت به اینکه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معین می‌شود.

 

این حقوقدان ادامه داد: به موجب ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و یا روسای سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل کنند به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد.

 

وی گفت: همچنین چنانکه امضا یا مهر معاون اول رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس قضات، یکی از کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از یک تا ده سال خواهد داشت.

در ادامه بخوانید:  استعفا،بازخرید،اخراج،انفصال از خدمت

 

رسولی خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا تا دوازده میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهد شد.

 

برچسب ها: