عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‎نامه‎های تنظیمی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۹ مهر ۱۳۹۵
عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‎نامه‎های تنظیمی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر «عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‎نامه‎های تنظیمی» تاکید کرد.

 

سیدکامل تقوی‎نژاد در این بخشنامه تاکید کرده است: با توجه به مفاد دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‎شود.

 

در این بخشنامه که با موضوع «عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‎نامه‎های تنظیمی» به شماره ۲۰۰٫۹۵٫۴۴ مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ از سوی سیدکامل تقوی‎نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، آمده است:

در ادامه بخوانید:  معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتها

 

 

«به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم نامه های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییر نموده است، اقدام به مطالبه مالیات می‎نمایند، لذا پیرو بخشنامه شماره ۵۶۸۶۱-۲۱۰ مورخ ۱۳۸۸٫۶٫۱۷ راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۹ در خصوص ابطال نامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱۳۶۶٫۹٫۱ و شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۱۳۶۶٫۱۱٫۳ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موکداً یادآور می‎گردد:

 

 

با توجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود.

در ادامه بخوانید:  حسابرس ، ذی حساب و ممیزی مالیاتی

 

 

بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود.»

 


برچسب ها:
..