تصویبنامه درخصوص شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی

دسته: حسابرسی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۹ مهر ۱۳۹۵
تصویبنامه درخصوص شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی

تصویبنامه۸۶۲۳۱/ت ۵۳۵۱۶ ه مورخ۹۵/۷/۱۸ (تعیین شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی)

 

 

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه منتشر شد.

 

هیئت وزیران در جلسه 95/07/11 به پیشنهاد شماره 61/112393 مورخه 1395/06/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی  و به استناد ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  – مصوب 1389 – تصویب کرد:

 

 

شرکت های دولتی که در مرحله دوم مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی می باشند به شرح جدول ذیل تعیین می شوند:

جهت دریافت متن کامل تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

 


برچسب ها:
..