جذب سرمایه برای استارتآپ

دسته: کسب و کار
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۹ مهر ۱۳۹۵
جذب سرمایه برای استارتآپ

با افزایش روزافزون تعداد مؤسسان استارت‌آپ‌های مختلف، جذب سرمایه بسیار کار دشواری است. اما چه روش‌هایی وجود دارد که با استفاده از آنها بتوانید سرمایه‌گذارهای‌خطرپذیر را جذب استارت‌آپ خود کنید؟

 

چه روش‌هایی وجود دارد که با استفاده از آنها بتوانید سرمایه‌گذارهای‌خطرپذیر را جذب استارت‌آپ خود کنید؟

 

 

حل یک مسئله با راهکاری بهتر و متفاوت
با تمرکز روی مشتری و مشکل، می‌توانید به‌سرعت آن را حل‌کرده و به‌موفقیت برسید. اما راهکار شما فقط نباید نوعی بهبود‌شرایط و پیشرفت باشد، و نیز باید از سایر راهکارها متمایز باشد.
به‌ندرت پیش‌می‌آید که ایده‌ها از همان ابتدا اصیل یا عالی باشند. استارت‌آپ‌ها باید به دنبال راه‌حل متفاوت و بهتر بگردند.

 

 

به چالش‌کشیدن مکرر فرضیات خود
کسب‌وکارها به‌طور مرتب شکست‌می‌خورند زیرا فرضیات آزمایش‌نشده را دنبال‌می‌کنند.

شما باید با یک فرضیه کار را شروع‌ کنید و فرضیات خود را به چالش‌بکشید تا زمانی که درست‌بودن آنها اثبات‌شود. از آزمایش و بررسی نظر افراد مختلف درباره‌محصول یا خدمات شما گرفته تا اینکه کسب‌وکارهای بزرگ چه واکنشی نسبت به قابلیت‌های‌برتر شما خواهند‌داشت. می‌توانید اطلاعات زیادی درباره مشتریان هدف خود کسب کنید.

در ادامه بخوانید:  مدیریت سود کسب و کارها

 

 

بزرگ فکر کنید و قدم‌های کوچک بردارید
سرمایه‌داران خطرپذیر می‌خواهند از افرادی حمایت کنند که دیدگاه‌های منحصربه‌فرد آنها وضعیت‌فعلی را به چالش‌بکشد. تصمیمات آنها درباره سرمایه‌گذاری شخصی است، بنابراین بهتر است به جذب سرمایه به‌عنوان یک جنبش‌اجتماعی نگاه‌کنید. اگر ارتباطات‌شفاف و دیدگاه‌منحصربه‌فرد داشته‌باشید، پول به سمت شما جاری خواهد‌شد.
در ابتدا باید سرمایه‌گذاران را وارد مسیر خود کنید. دلیل‌ تأسیس استارت‌آپ و تأثیر آن روی آینده می‌تواند امنیت بودجه موردنیاز را تضمین کند.
بسیاری از کارآفرینان فراموش می‌کنند که استارت‌آپ آنها  در حال انجام چه‌کاری‌است و آینده آن را نیز نادیده می‌گیرند. به همین دلیل با شکست مواجه می‌شوند.

در ادامه بخوانید:  راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک

 

 

 

تشکیل یک گروه متشکل از افراد خاص
مؤسسان باید از افراد در تمام سطوح دعوت کنند تا در استارت‌آپ‌ها مشارکت داشته باشند. باید این افراد را از جایی که در‌حال‌حاضر در‌آنجا قرار دارند، به‌جایی‌برسانند که استارت‌آپ می‌خواهد آنجا باشند. گروه کارآفرینی باید گروه و مشتریان، بازارها و سرمایه‌گذاران را به‌سوی آینده‌ای بهتر هدایت کند.
هیچ‌وقت زمان، داده یا منابع کافی در یک استارت‌آپ وجود‌ندارد. یک‌گروه کارآفرینی در هنگام تصمیم‌گیری‌های مهم نقش حساسی را ایفامی‌کنند.
کارمندان نیز باید مشارکت فعال داشته باشند و حتی سرمایه خود را در‌کاربگذارند. دراین‌صورت می‌توان یک گروه متشکل از افراد خاص و استثنایی داشت.

در ادامه بخوانید:  پاداش - بخش اول

 


برچسب ها:
..