حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

هیچگونه سقفی برای میزان قابل قبول هزینه حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین نشده است.

طبق ماده 134 قانون تجارت – مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند باتوجه به ساعات حضوراعضاءغیرموظف هیئت مدیره درجلسات هیئت مزبورپرداخت مبلغی را به آنها بطورمقطوع بابت حق حضورآنهادرجلسات تصویب کند.

 

مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعدادساعات واوقاتی که هر عضوهیئت مدیره درجلسات هیئت حضورداشته است تعیین خواهددر نتیجه مبلغ را مجمع مشخص میکند و جلسات هئیت مدیره حداقل ماهی یک بار باید تشکیل شود و اعضاء غیر موظف مستحق حق حضور هستند و در صورت غیبت به آن تعلق نمیگیرد.

 

بنابراین توجه سهام‌داران محترم را به این نکته جلب می‌کند، بر اساس مفاد ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت و ضوابط و مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تهران، تعیین مبلغ x ریال بابت حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره بابت برگزاری حداقل n جلسه در ماه، مورد تصویب مجامع عمومی عادی قرار گرفته است.

 
نکته قابل تامل آن است که، در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام یک شرکت بورسی که در ماه گذشته برگزار شد، مجمع عمومی عادی یادشده در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره، مبلغ x ریال حق حضور برای تشکیل حداقل 2 جلسه در ماه (به ازای هر جلسه x ریال) و برای تشکیل بیش از 2 جلسه در ماه، برای هر جلسه اضافی پرداخت مبلغ xx ریال (مبلغی بیشتر از پرداخت وجه برای 2 جلسه قبلی) مورد تصویب قرار داد.

 
آنچه از مفاد ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت استنباط می‌شود، آن است که مجمع عمومی عادی می‌تواند اختیار تشکیل بیش از 2 جلسه در ماه را به صلاحدید هیات مدیره به آنان تفویض کند، اما اعضای هیات مدیره در اعمال اختیار تفویضی کاملا آزادی عمل ندارند و تشکیل جلسات هیات مدیره باید توجیه منطقی داشته باشد.

 
از این بابت توجه سهامداران محترم به عنوان اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع را به این نکته جلب می‌کند، طبق بند 4 ماده 258 اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه رییس‌ و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی، با سوء‌نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به‌خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع هستند؛ استفاده کنند، قانون‌گذار اقدام آنها را جرم تلقی کرده و بر اساس لایحه قانونی مستوجب حبس از یک‌سال تا سه‌سال خواهند بود.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حسابداری - بخش پنجم

 

 
البته اثبات انطباق اقدام سوء نیت هیات مدیره با جرم مقرر در ماده مزبور، در عمل می‌تواند بسیار مشکل باشد؛ اما هدف اصلی از طرح موضوع، جلب توجه سهام‌داران محترم شرکت‌های بورسی به عنوان شاهدان عینی مصوبات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، به موضوع تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره است.

 
مالیات تکلیفی آن 10 درصد مقطوع می باشد و جزء هزینه های قابل قبول نیز می باشد (بند 17 ماده 148). اعضای موظف یعنی کسانی که شاغل در شرکت بوده و نیز عضو هیئت مدیره هستند از نظر مالیاتی حق حضور هیئت مدیره تا سقف معینی قابل قبول است (قبلا” هر جلسه یکصد هزار ریال بوده و دستورالعمل جدید رو اطلاعی ندارم) به هرحال تا سقفی را قبول و مازاد آن را به درآمد شما اضافه خواهد نمود.

 
اما میزان آن اگر مجمع در اختیارات هیئت مدیره قائل شده باشد که توسط هیئت مدیره مشخص میشود و در غیر اینصورت مجمع مرجع تصمیم گیری میزان حق حضور است و اگر در این دو قید نشده باشد با همان سقف قابل قبول دارائی پرداخت انجام میشود. که از مبلغ حق حضور معمولا” 10دصد هم مالیات کسر خواهدشد.
پاداش هیئت مدیره از محل سود قابل تقسیم بوده و در حد اختیارات مجمع عمومی است که با پیشنهاد هیئت مدیره مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

در ادامه بخوانید:  چگونه سابقه چک برگشتی را پاک کرد؟

 

 

1- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و معمولا به صورت زیر تعیین می شود:

 

الف-برای حضور در هر جلسه

ب- ماهیانه(با شرط حضور در حداقل یک جلسه در ماه)
2- هیچگونه سقفی برای میزان قابل قبول هزینه حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین نشده است.اما بر اساس مفاد بند 17 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، حق الزحمه های پرداختی بابت حق العمل- دلالی- حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه‌ی نرم افزاری ، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی،متناسب با کار انجام شده جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است.

 

 

با توجه به این مطلب،در صورتی که میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره غیر متعارف تشخیص داده شود،تا میزانی که در حد عرف باشد(میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در شرکتهای مشابه از نظر حجم فعالیت)می تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

 
3- علی ایحال، میزان قابل قبول هزینه حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره هیچ تاثیری در میزان و نحوه محاسبه مالیات تکلیفی آن ندارد.زیرا مالیات تکلیفی بر اساس میزان حق حضور پرداختی محاسبه می شود و در صورتی که تمام یا بخشی از هزینه ای از نظر قوانین و مقررات مالیاتی مورد قبول واقع نشود،این مطلب مانع از کسر و ایصال مالیات تکلیفی مربوطه آن نخواهد بود.

 
4- بر اساس مفاد تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.به عبارت دیگر،اینگونه پرداختها تا مبلغ 42،000،000 ریال در سال(بدون در نظر گرفتن معافیت مالیاتی 27،240،000 ریال) به نرخ 10 درصد و مازاد بر آن مشمول نرخهای ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم(از 20 درصد به بعد) می باشد.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حسابداری - بخش نهم

 

 
5- اگر در شرکتی حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال 1387،ماهیانه 3،000،000 ریال (با شرط حضور در حداقل یک جلسه در ماه) تعیین شده باشد،مالیات تکلیفی حق حضور ماهیانه هر یک از اعضای غیر موظف هیات مدیره این شرکت به صورت زیر محاسبه می شود:
حق حضور سالیانه 36،000،000 = 12 * 3،000،000

 

چون مبلغ 36،000،000 ریال از مبلغ 42،000،000 ریال کمتر است لذا مشمول نرخ 10 درصد خواهد بود:

مالیات تکلیفی حق حضور سالیانه 3،600،000 =10% * 36،000،000
مالیات تکلیفی حق حضور ماهیانه 300،000 = 12 ÷ 3،600،000

 


برچسب ها:
..