پاداش اعضای هیات مدیره

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
پاداش اعضای هیات مدیره

پاداش هیات مدیره پس از تصویب مجمع به حساب شخص حقوقی عضو هیات مدیره واریز می شود و سپس به تناسب تشخیص شخص حقوقی برای نماینده وی در هیات مدیره شرکت تخصیص داده می شود.

بر اساس قانون تجارت، پاداش اعضای هیات مدیره در ماده 134 این لایحه قانونی عنوان می‌کند که ” مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند.

 

مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره حضور داشته است، تعیین خواهد کرد.

 

همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیر موظف هیات مدیره حق ندارند، بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر و یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.”

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حسابداری - بخش دوم

 
پاداش هیات مدیره پس از تصویب مجمع به حساب شخص حقوقی عضو هیات مدیره واریز می شود و سپس به تناسب تشخیص شخص حقوقی برای نماینده وی در هیات مدیره شرکت تخصیص داده می شود.

 

حتی اگر فرض بر این باشد که پاداش سالیانه مصوب مجمع به جیب نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی هیات مدیره ها می رود، باید دانست که این مبلغ ابتدا به جیب شخص حقوقی هیات مدیره واریز و سپس به حساب نماینده حقیقی وی در هیات مدیره تخصیص می‌یابد، اما حق حضور اشخاص در هیات مدیره ها به حساب نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی واریز می‌شود.

 

 
بهروز خدارحمی دبیر کل کانون نهاد های سرمایه گذاری موضوع تخصیص پاداش نمایندگان حقوقی شرکت های خصوصی را از جمله موارد برخوردار از حساسیت می‌داند و می گوید: بر حسب منطق، وقتی نماینده شخص حقوقی در ترکیب هیات مدیره شرکت حضور دارد، پاداشی که در پایان دوره مالی با تصویب مجمع سهامداران تعیین می‌شود، در واقع متعلق به نمایندگان حقیقی آنها نیست و متعلق به اشخاص حقوقی است.

در ادامه بخوانید:  مفاصا حساب بیمه

 

وی گفت: در برخی شرکت ها این عرف وجود دارد که پاداش سالانه به طور مستقیم به نمایندگان اشخاص حقوقی تعلق می‌گیرد.

 

وی افزود: مطابق با قانون موضوع پاداش هیات مدیره برای شرکت های دولتی و شرکت های بخش عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری ها فقط برای اشخاص حقوقی است، اما در شرکت های سهامی عام خصوصی هنوز رویه قانونی مشخصی وجود ندارد.

 

در این زمینه حسابرس‌ها نیز عرف متداول تقسیم پاداش به نمایندگان اشخاص حقوقی شرکت‌های خصوصی را پذیرفته‌اند، اما وقتی نماینده شخص حقوقی در عمل تنها ناظر بر اجرای سیاست‌های مجموعه حقوقی خود در ترکیب هیات مدیره شرکت ها است، اختیاری در تخصیص پاداش مصوب مجمع برای خود نخواهد داشت.

در ادامه بخوانید:  پیشرفت در حسابداری - بخش بیست و یکم

 


برچسب ها:
..