تقلب و اشتباه

دسته: حسابرسی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
تقلب و اشتباه

تقلب یعنی اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود

 

نداشتن دقت کافی در انجام وظیفه که این کم دقتی باعث زیان اشخاص دیگر شود.

 

سهل انگاری:

نداشتن دقت کافی در انجام وظیفه که این کم دقتی باعث زیان اشخاص دیگر شود.

 

سهل انگاری متقابل:

نوعی از سهل انگاری است که شاکی با انجام آن موجب زیان خود شده است.

 

قصور:

بی توجهی کامل نسبت به مسئولیتها

 

اشتباه:

خطاهای سهوی در صورت ها و مدارک مالی مانند اشتباه غیر عمدی در استفاده از اصول حسابداری.

 

 

 

نکته: بطور کلی اشتباه یعنی هرگونه خطای سهوی در صورتهای مالی مانند:

اشتباهات محاسباتی یا دفتری در اسناد یا مدارک اولیه حسابداری.
بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از آنها.
بکارگیری نادرست و سهوی رویه های حسابداری.

در ادامه بخوانید:  حسابرسی واحد های تجاری کوچک

 

 

تخلف:

تحریفهای عمدی در صورتهای مالی که اغلب مدارک حسابداری آنها نیز جعل شده است.

 

تقلب:

تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که می داند مطالبش حقیقت ندارد.

 

نکته: تقلب یعنی اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود تقلب می تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 

سوء استفاده از دارائیها
دستکاری جعل یا تغییر اسناد و مدارک
ثبت معاملات بدون مدارک مثبته (معاملات صوری)
بکارگیری نادرست رویه های حسابداری (عمدی)
ارائه نادرست آثار مالی معاملات یا حذف آنها از اسناد و مدارک.

در ادامه بخوانید:  نامه مدیریت حسابرسان مستقل

 

 

معادل تقلب:

چناچه وظایفی که انجام آن مستلزم دقت بسیار بالایی است با بی دقتی تمام انجام شود بطوریکه موجب گمراهی افرادی که انتظار انجام کار با دقت دارند، گردد. رویداد فوق معادل تقلب نامیده می شود.

 


برچسب ها:
..