درج و ارائه شماره اقتصادی

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۵
درج و ارائه شماره اقتصادی

درج و ارائه شماره اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی به قانون تبدیل شده و هر گونه خرید و فروش باید در این چارچوب‌ صورت گیرد.

درج و ارائه شماره اقتصادی : براساس قانون مالیات‌های مستقیم، طی چند سال گذشته درج و ارائه شماره اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی به قانون تبدیل شده و هر گونه خرید و فروش باید در این چارچوب‌ صورت گیرد.

 

 

از دلایل درج شماره اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود بدست آمده در معاملات است که با محاسبه دقیق سودهای کسب شده، مالیات‌ها نیز شفاف و از حالت برآوردی و اظهارنظری خارج می‌شود تا محاسبه آن براساس اسناد و مدارک صحیح صورت گیرد.

 

 

طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای اقتصادی درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید .

 

 

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود .

در ادامه بخوانید:  مطالبات مشکوک الوصول

 

 

شماره اقتصادی به سازمان امور مالیاتی این امکان را می‌دهد که دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحسابهای صادر شده را به راحتی بررسی کند. همچنین در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر صاحبان اشخاص حقوقی، اصناف و بازاریان نیز مشمول دریافت شماره اقتصادی هستند.

 

 

در حال حاضرارائه خدمات مالیاتی به مودیان تنها با شماره اقتصادی جدید امکانپذیر است و ثبت نام برای تمامی مودیان حتی آن دسته از مودیانی که دارای شماره اقتصادی هستند اجباری است.

 

ثبت نام به موقع برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به عنوان یکی از شرایط پذیرش خوداظهاری تعیین شده است. اما همچنان بسیاری از ارائه دهندگان خدمات یا تولید کنندگان به دلیل نداشتن دفاتر یا شفاف نشدن خرید و فروش تخلف کرده و از کدهای اقتصادی دیگران استفاده می‌کنند.

 

 

 

مهمترین نکاتی که صاحبان مشاغل باید در ثبت نام رعایت نمایند عبارتند از:
۱)صاحبان مشاغل مکلف به ثبت‌نام، می‌بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت‌نام نمایند.

در ادامه بخوانید:  پیشرفت در حسابداری – بخش بیست و چهارم

 

 

۲)چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی یکی از این محل‌ها، به‌عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به‌عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

 

 

۳)چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت‌نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور می‌باشند.

 

 

۴)در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مودی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌نام به نشانی که به‌عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل می‌شود.

 

 

۵)مشاغلی که به‌صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، به‌عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت‌نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلف‌اند در زمان ثبت‌نام، اطلاعات موردنیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

در ادامه بخوانید:  اصول تنظیم بودجه

 

۶)مشمولین ثبت‌نام مکلف‌اند هرگونه تغییرات ازجمله، انحلال، تعطیلی فعالیت ]دائم یا موقت (تعلیق) [، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

 

 

نظریه ارشادی دفتراطلاعات مالیاتی درخصوص ضرورت درج آدرس و مشخصات خریدار نهایی در فاکتور فروش بدون شماره اقتصادی یا کد ملی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شد.

 

 

 

http://bayanbox.ir/view/8436559798022605899/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C.jpg

 


برچسب ها:
..