تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند.

 

حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود.

 

آیا کارگران قرارداد موقت مشمول دریافت حق سنوات می‌شوند ، ر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال ۹۲ ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.

 

 

وی ادامه داد:چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند. آن دسته از کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند بر اساس فرمول مشخص شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برایشان واریز می‌شود.

 

 

اما آن دسته از کارگاه‌هایی که طرح طبق بندی مشاغل ندارند، به شرط آنکه نیروی کار دارای سابقه یک ساله در آن کارگاه باشند ( دائم و موقت) مشمول حق سنوات می‌شوند.

 

 

بحث پایه سنوات به منظور جبران سابقه نیروی کار است،  میزان حق سنوات به ازای یک روز کارگر،یک پایه حقوق است که همان پاداش پایان کار محسوب می‌شود. در گذشته حق سنوات طی دوران خدمت پرداخت نمی‌شد بلکه در پایان پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر از آنجا که اکثر کارگران موقت هستند، پس از پایان هر سال حق سنوات واریز می‌شود.

در ادامه بخوانید:  سنوات بازنشستگی کارگران

 

 

اما پایه سنوات روی مزد ماهیانه تأثیر دارد. یعنی اگر سال گذشته کارگری ۷۱۲ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد، کارفرما بایستی ۳۰ هزار تومان ماهیانه به عنوان پایه سنوات به حقوق کارگر می افزاید و در مجموع ۷۴۲ هزار تومان دریافتی نیروی کار می‌شد.

 

 

 نحوه محاسبه سنوات :

حقوق پایه+(مزایای مستمر) تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد

نکته: لازم به توضیح است کارکرد هر فرد میزان حضور وی در محل کار و یا ابتدای قرارداد وی تا زمان محاسبه می باشد.

 

 

قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ، در بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم آمده بود: حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت شود، از پرداخت مالیات معاف است.

در ادامه بخوانید:  انواع حق بیمه در تامین اجتماعی و میزان درصد پرداخت

 

 
ولی پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند “در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت شود” حذف شد و از ابتدای سال 95 سنوات به طور کل از پرداخت مالیات معاف است.

 

 

 

سوال :

آیا کارگری که فوت می کند کارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفی تکلیف دارد؟

 

جواب :

گر چه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال 70 شورایعالی کار که به ماده 22 قانون مرقوم نیز مستند شده است در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت نماید. ضمناً در کارگاههائی که عرف و روال مبتنی بر پرداخت مبلغی بیش از این میزان باشد این رویه به قوت خود باقی خواهد بود .

 

 

 

چند نکته :

– سنوات کارگران (مزایای پایان کار) که به صورت سالانه یا پایان دوره خدمت پرداخت می شود، طبق قانون کار مشمول پرداخت مالیات نیست .
– طبق قانون اگر کارگاهی 10 سال و یا 30 سال سنوات کارگران خود را پرداخت نکرده باشد، باید آخرین حقوق دریافتی وی را به عنوان سنوات به تعداد سال های کار پرداخت کند که این پرداختی طبق قانون، مشمول مالیات نیست .

در ادامه بخوانید:  نامه شماره ۸۰۸۲۰ درباره حق عائله مندی زنان شاغل

 

 
– کارگاه هایی که دارای طبقه بندی مشاغل نیستند، آخرین مبلغ پایه ای پرداخت کارگران را باید در پایان سال به عنوان سنوات پرداخت کنند و کارگاه هایی که با تأخیر این کار را انجام می دهند، باید به نسبت تعداد سال های کارکرد، آخرین پایه دریافتی کارگر خود را به عنوان سنوات پرداخت کنند .

 


برچسب ها:
..