ممنوعیت مشاوره مالیاتی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
جمعه - ۱ مهر ۱۳۹۵
ممنوعیت مشاوره مالیاتی

موضوع : ممنوعیت مشاوره مالیاتی. کارکنان سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره : 201/878/7113 تاریخ : 1382/2/21

 

به قرار اطلاع برخی همکاران عضو سازمان متبوع با وجود اشتغال در این سازمان. در ساعات غیراداری در شرکتها و سایر موسسات تجاری قبول خدمت مینمایند.

 

در حالی که اولا طبق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع میباشد. ثانیا همانطور که در بخشنامه های قبلی وزارت متبوع نیز تذکر داده شده.

 

اصولا این گونه افراد با وجود داشتن مسئولیت در واحدهای مالیاتی،طبعا به لحاظ ایجاد علقه بین مستخدم و آمر نمیتوانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بیطرفی را کاملا رعایت کنند.

 

در ادامه بخوانید:  آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات

لذا به موجب این بخشنامه به کلیه کارکنان مالیاتی تابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود که در دوران اشتغال به هیچ وجه مجاز به انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهارنامه و اموری نظیر آنها در ساعات اداری و غیراداری نمیباشند و اگر به دلایلی ناگزیر از قبول خدمات در موسسات مزبور هستند.

 

مقرر میشود ظرف پانزده روز از تاریخ وصول این بخشنامه (در مورد آنهایی که اکنون مشغول خدمات به آن ترتیب میباشند) و یا قبل از شروع خدمت (در مورد افرادی که بعدا تصمیم به این امر اتخاذ نمایند) مراتب را به مدیر واحد مربوط اعلام دارند تا ترتیب انتقال آنها به سازمانهای غیرمالیاتی داده شود.

در ادامه بخوانید:  ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

 

قابل ذکر است که حسب مفاد قسمت اخیر اصل ۱۴۱ مذکور سمت ها و فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

برچسب ها: