ممنوعیت مشاوره مالیاتی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
جمعه - ۲ مهر ۱۳۹۵
ممنوعیت مشاوره مالیاتی

موضوع : ممنوعیت مشاوره مالیاتی. کارکنان سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره : 201/878/7113 تاریخ : 1382/2/21

 

به قرار اطلاع برخی همکاران عضو سازمان متبوع با وجود اشتغال در این سازمان. در ساعات غیراداری در شرکتها و سایر موسسات تجاری قبول خدمت مینمایند.

 

در حالی که اولا طبق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع میباشد. ثانیا همانطور که در بخشنامه های قبلی وزارت متبوع نیز تذکر داده شده.

 

اصولا این گونه افراد با وجود داشتن مسئولیت در واحدهای مالیاتی،طبعا به لحاظ ایجاد علقه بین مستخدم و آمر نمیتوانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بیطرفی را کاملا رعایت کنند.

 

لذا به موجب این بخشنامه به کلیه کارکنان مالیاتی تابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود که در دوران اشتغال به هیچ وجه مجاز به انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهارنامه و اموری نظیر آنها در ساعات اداری و غیراداری نمیباشند و اگر به دلایلی ناگزیر از قبول خدمات در موسسات مزبور هستند.

در ادامه بخوانید:  مالیات بر درآمد حقوق

 

مقرر میشود ظرف پانزده روز از تاریخ وصول این بخشنامه (در مورد آنهایی که اکنون مشغول خدمات به آن ترتیب میباشند) و یا قبل از شروع خدمت (در مورد افرادی که بعدا تصمیم به این امر اتخاذ نمایند) مراتب را به مدیر واحد مربوط اعلام دارند تا ترتیب انتقال آنها به سازمانهای غیرمالیاتی داده شود.

 

قابل ذکر است که حسب مفاد قسمت اخیر اصل 141 مذکور سمت ها و فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


برچسب ها:
..