ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۱ مهر ۱۳۹۵
ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

 
1. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
2. دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود .
3.شهرداری‌ها

 

 
4. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.

 
تبصره 1: شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد ، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون ، حسب مورد ، نیست.

 
تبصره 2: درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی ، معدنی ، تجاری ، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود ، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود .

در ادامه بخوانید:  ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد 94

 
مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 


برچسب ها:
..