قابل طرح نبودن اعتراض نسبت به صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
قابل طرح نبودن اعتراض نسبت به صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی

بخشنامه شماره:85/93/200 تاريخ: 3/8/1393 اعتراض مؤدي به برگ ماليات قطعي، پيش از رسيدگي و صدور رأي قطعي ازسوي هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم، بدواً قابليت طرح و استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد.

دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤدیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری

 

باتوجه به این که از جانب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به نامه دفترحقوقی سازمان امورمالیاتی کشور موضوع خواسته اعلام تعارض آرای شعب دیوان مذکور، به موجب دادنامه شماره 961 مورخ 27/5/1393 مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شده و درتاریخ 22/6/1393 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است،

 

لذا تصویر دادنامه یادشده برای اطلاع رسانی و بهره برداری از مفاد آن در ادارات امورمالیاتی و به ویژه واحدهای حقوقی ادارات کل امورمالیاتی استان ها و امورمالیاتی شهرو استان تهران به پیوست فرستاده می­شود.

 

در ادامه بخوانید:  بخشنامه ۳۴۲۸۳/۲۳۰/د ابلاغ تصویب نامه ها در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

یادآوری می­نماید؛ برابر دادنامه وحدت رویه یادشده، رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

 

✔️بنابراین، ضرورت دارد ادارات امورمالیاتی و واحدهای حقوقی زیرمجموعه سازمان امورمالیاتی کشور به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیه نسبت به شکایات و اعتراضهای مؤدیان مالیاتی به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یادشده استناد و صدور قرار رد شکایت مؤدی را از مرجع قضایی درخواست نمایند.

 

علی عسکری

 


برچسب ها:
..