تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

دسته: کسب و کار
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

عموم مردم به قولنامه مبایعه نامه هم میگویند اما باید گفت که این دو واژه از لحاظ حقوقی تفاوت دارند . تفاوت آن را می توان در پاسخ این سوال که اگر یکی از طرفین معامله ، از تعهدات خود سر باز زند چه می شود ؟

 

مبایعه نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود.

 

 

قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

در ادامه بخوانید:  چگونه افزایش حقوق داشته باشیم؟

 

 

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

 

عموم مردم به قولنامه مبایعه نامه هم میگویند اما باید گفت که این دو واژه از لحاظ حقوقی تفاوت دارند . تفاوت آن را می توان در پاسخ این سوال که اگر یکی از طرفین معامله ، از تعهدات خود سر باز زند چه می شود ؟

 
همانگونه که گفتیم مبایعه نامه یعنی همان قرارداد بیع که اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند می توان ایشان را ملزم به تسلیم مبیع یا ثمن کرد ( عنوان خواسته )
در قولنامه ، به موجب آن می توان الزام (اجبار) به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید .

در ادامه بخوانید:  سهام وثیقه مدیران

 

 

اصطلاحاتی که در ستون خواسته بکار میرود:

۱-الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند…یک باب منزل… که عرصه آن موقوفه است.

۲-الزام به انتقال رسمی مالکیت.

 

۳-الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند انتقال رسمی پلاک….

۴-الزام خوانده به تنظیم سند رسمی…دانگ مشاع.

۵-الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال.

 

۶-الزام خوانده به حضوردر دفاتر اسناد رسمی و امضاءسند انتقال.

۷-الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی (افراز)و اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال

 

 


برچسب ها:
..