مستمری بازماندگان فوت شده

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
مستمری بازماندگان فوت شده

اگر بیمه شده فقط بند اول را بیمه باشد و بازنشسته شود و برایش مستمری بازنشستگی برقرار شود و سپس فوت کند برای خانواده اش مستمری بازماندگان برقرار می شود. ولی اگر قبل از بازنشستگی فوت کند و بند دو را نداشته باشد، مستمری برای خانواده برقرار نمی شود.

 

اگر بیمه شده فقط بند اول را بیمه باشد و بازنشسته شود و برایش مستمری بازنشستگی برقرار شود و سپس فوت کند برای خانواده‌اش مستمری بازماندگان برقرار می شود.

 

گر کسی صرفا 20 سال فقط حق بیمه بازنشستگی بدهد و فوت کند ایا به همسر و افراد تحت تکفلش بر اساس همان 20 سال سنوات حقوق مستمری تعلق می گیرد یا سازمان بهانه می کند چون 2 درصد حق بیمه فوت را ندادید و 30 سال هم حق پرداخت بیمه شما کامل نشده به خانواده متوفی مسمتری تعلق نمی گیرد؟”

 

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد:

  معیار تعریف فرد شاغل

تعهدات و خدمات بیمه حرف و مشاغل آزاد شامل موارد زیر است:

1-بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی 12 درصد
2-بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی 14درصد
3-بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی 18 درصد
4-بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی 18 درصد و سرانه درمان برای خدمات درمانی

 

اگر بیمه شده فقط بند اول را بیمه باشد و بازنشسته شود و برایش مستمری بازنشستگی برقرار شود و سپس فوت کند برای خانواده اش مستمری بازماندگان برقرار می شود. ولی اگر قبل از بازنشستگی فوت کند و بند دو را نداشته باشد، مستمری برای خانواده برقرار نمی شود.

  حق مسکن کارگران

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz