بخشنامه وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
بخشنامه وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا

بخشنامه ۲۰۰٫۹۵٫۵۱۶ مورخ ۹۵/۶/۱۵ وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی

 

 

به پیوست تصویر نامه شماره ۳۹۵۹۳ / و مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۷ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران به انضمام نامه شماره ۹۴۱۲۳ / ۱۸۳۰۹۴ / ۱۴۴ / ۱۹۱ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۲ سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان ۴% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می گردد.

 

بخشنامه ۲۰۰٫۹۵٫۵۱۶ مورخ ۹۵/۶/۱۵ وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی

 
۱- ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند.

در ادامه بخوانید:  تغییرات قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم - بخش سوم

 

۲- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه خواهد بود.

 

۳- اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهد تأیید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

در ادامه بخوانید:  فرار مالیاتی - بخش اول

 

 

 

۴- مودی خوش حساب موضوع بند ۴ نامه فوق الذکر به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل می باشند:

 

۱-۴- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.

۲-۴- اظهارنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.

۳-۴- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

۴-۴- مودیانی (دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزء مودیان خوش حساب تلقی نمی گردند.

۵- در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش حساب بودن مودی را کتباً از اداره عملکرد مودی استعلام و ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

در ادامه بخوانید:  وکیل مالیاتی

۶- گواهی صادره مبنی بر خوش حساب بودن مودی از تاریخ صدور به مدت ۶ ماه دارای اعتبار می باشد.

 

سید کامل تقوی‎نژاد

رئیس کل سازمان امورمالیاتی

مالیات علی الحساب واردات

 

 


برچسب ها:
..