چک کیفری

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
چک کیفری

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است.

شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده 10 اصلاحی سال 82 هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

 

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد :

1) ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .
پس این باور در جامعه اشتباست که دارنده عنوان میدارد چون در روز سررسید گواهی عدم پرداخت گرفته ام حتما چک کیفری است، دارنده تا شش ماه میتواند گواهی را اخذ و شکایت کیفری نماید.

 

 

2) ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک شکایت کیفری ننموده باشد .

3) در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .

 

 

4) در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .

در ادامه بخوانید:  مبلغ دیه

5) در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد.

6) در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .

 

 

7) در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .

8) در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .

9) صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .

 

 

10) در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ) .

11) هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در ادامه بخوانید:  پرداخت بدهی‌ متوفی

 

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد.

 

همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.مگر اینکه رضایت دارنده چک را جلب نماید که در این صورت پرونده مختومه خواهد شد.

 

 

جهات کیفری چک

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:

1) دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .

2) بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .

 

 

3) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .

در ادامه بخوانید:  قرارداد مدیران

4) تنظیم چک به صورت نادرست :

الف ) عدم مطابقت امضاء
ب ) اختلاف در مندرجات
ج ) قلم خوردگی ( امثال آن ) .

 

5) صدور چک از حساب مسدود .

رایج ترین حالت که همه مردم با آن سرو کار دارند و بیشتر حالت اجرایی دارد مورد اول میباشد، لذا اگر صادر کننده چک در روی چک و یا پشت چک همزمانی تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید را تایید نماید، این چک جنبه کیفری خواهد داشت
مثلا تاریخ چک 95/4/1 باشد دارنده در چک یا ظهر آن قید کند این چک در تاریخ 95/4/1 صادر گردید ، به شرطی که این چک در روی قرارداد و .. ثبت نشده باشد.

 


برچسب ها:
..