قرارداد مدیران

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
قرارداد مدیران

تحصیل هر گونه وام یا اعتبار از شرکت و تضمین یا تعهد دیون مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره توسط شرکت به خودی خود باطل است.

 

کنترل قراردادهای مدیران با شرکت ( مواد 121و129تا132 لایحه)

 
قراردادهای مطلقاً باطل:

تحصیل هر گونه وام یا اعتبار از شرکت و تضمین یا تعهد دیون مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره توسط شرکت به خودی خود باطل است.

 

استثنائاً این نوع قراردادها در دو مورد می تواند صحیح باشد:

الف – وقتی که وام دهنده ← بانکها یا شرکت های مالی و اعتباری باشند و تحت قیود و شرایط عادی و جاری معاملات مذکور را انجام دهند.

ب – وقتی که وام گیرنده ← شخص حقوقی باشد.

 

 

قراردادهای قابل ابطال:

این قراردادها مشمول کنترل هستند و در صورتی صحیح می باشند که تشریفات کنترل در مورد انها رعایت شده باشد و الا در صورت عدم رعایت تشریفات قابل ابطال خواهند بود.

در ادامه بخوانید:  آئین نامه اجرایی بازخرید

 

 

♦️ تشریفات کنترل :

1) اجازه ی هیأت مدیره
2)گزارش هیأت مدیره به {بازرس یا مجمع عمومی عادی}
3) گزارش بازرس به مجمع برای تایید جزئیات معامله
4) تصویب مجمع عمومی عادی

 

 

ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل

اگر با اجازه هیأت مدیره + بدون تصویب مجمع عمومی باشد قابل ابطال نیست و در مقابل ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در ان شرکت کرده باشد.

 

 

بدون اجازه‌ی هیأت مدیره + با تصویب مجمع عمومی معامله معتبر و صحیح است چرا که مجمع در مرتبه ای بالاتر از هیأت مدیره قرار دارد.

در ادامه بخوانید:  مناقصه

بدون اجازه هیات مدیره + بدون تصویب مجمع عمومی معامله قابل ابطال می‌باشد که در خواست ابطال توسط مجمع عمومی عادی به عمل می اید و مرور زمانش سه سال از تاریخ انعقاد معامله یا در صورت مخفی بودن سه سال از زمان کشف معامله می باشد.

 

 

 

اشخاص مشمول کنترل :

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت ، شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل انها باشند.

 

قابل توجه :

نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره ،در حکم اعضای هیأت مدیره هستند و شخصاً مشمول کنترل ماده ی129 لایحه خواهند بود.(ماده110 لایحه)

در ادامه بخوانید:  مطالبه سفته

 


برچسب ها:
..