درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

دسته: ارزش افزوده
بدون دیدگاه
شنبه - ۳ تیر ۱۳۹۶
درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۰۶ مورخ۹۶/۳/۱(دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده) صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده

 از سوی معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد :

باتوجه به مشکلات بوجود آمده در فرایند صدور گواهینامه مالیات برارزش افزوده ، سازمان امور مالیاتی دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده را صادر کرد:

 

 

 

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۰۶ مورخ۹۶/۳/۱(دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده)

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

 

در راستای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرآیندصدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده،نظر به این که برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه‎های یاد شده مشکلاتی را برای برخی از مؤدیان ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مؤدیان وتسهیل در صدور گواهینامه ثبت نام مقرر می گردد:

 

 

شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

 

1.    ثبت‌نام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  ؛

2.    درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛

3.    راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت‌نام به شماره 4697/260/د مورخ 01/11/1392؛

4.    ارائه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مؤدی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛

5.    پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی.

 

 

 

نحوه صدور گواهینامه ثبت‌نام توسط واحدهای خدمات مؤدیان

 

1.    مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبت‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

 

2.    بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

 

3.    تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مهلت های تعیین شده  در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛

در ادامه بخوانید:  رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی

 

تذکر 1 : مدت اعتبار گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان حائز شرایط برای بار اول شش ماه خواهد بود.

 

 

تذکر 2 : مدت اعتبار گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود در نظام مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت یا  ترتیب پرداخت آن را داده‌اند یک سال خواهد بود.ضمنا مدت مزبور برای مودیان خوش حساب (از نظر این دستورالعمل مودیانی خوش حساب هستند که سه سال مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیاتی بر ارزش افزوده ندارند) 24 ماهه خواهد بود.

 

 

تذکر 3: در مواردی که برای پرونده های مودی دارای بدهی قطعی ،دستور توقف عملیات اجرایی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده و همچنین در موارد خاص با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مودیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می باشند ،مدیران کل امور مالیاتیمجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین از جمله چک ( از حساب های بانکی معتبر و فعال مودیان ) و در صورت عدم امکان دریافت چک ،اخذ تعهد کتبی پرداخت بدهی توسط مودی ،امکان صدور گواهینامه ثبت نام حداکثر شش ماهه را برای  این دسته از مودیان فراهم نمایند .

 

 

4.    مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبت‌نام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛

 

 

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفاً توسط رؤسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌بود.

در ادامه بخوانید:  گواهینامه یک ساله مالیات بر ارزش افزوده

 

 

5.    پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی  ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛

 

 

6- ادارات مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مؤدی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.انجام اقادامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبت‎نام برای مودیان نخواهد بود.

 

 

7– چنانچه مؤدی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه، نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوط( در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذی ربط موظفند با ذکر دلایل کافی نسبت به رد درخواست مودی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگهی مودی برای رفع اشکال اقدام نمایند.

 

 

8.    گواهینامه‌های صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود  و در صورت تغییر نشانی با ارائه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی ،مودی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت‎نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد.

 

تذکر : تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مودیان واقعی و احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تایید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلامانع می باشد.

 

 

9 .    در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی ” فاقد اعتبار” به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌گردد.

در ادامه بخوانید:  معافیت مالیات بر ارزش افزوده لیزینگ ها

 

لیکن معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی ،یا تاریخی که اعتبار آن لغو نشده ،قابل قبول است.همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت ” تأیید شده”به وضعیت” لغو” تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد؛

 

10.    مؤدیان مربوطه می‌توانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش ” ثبت نام” گزینه “درخواست صدور گواهینامه ثبت نام” از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند؛ضمنا به منظور تکریم مودیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضا ءگواهینامه قبلی برای مودیان فراهم شده است .

 

 

11.    کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir  در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه “بررسی اعتبار گواهینامه ثبت‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند.

 

 

12- از تاریخ این دستورالعمل ،بخشنامه های شماره 2815 مورخ 1388/02/05 ،4936 مورخ 1388/20/30 و 30392 مورخ 1388/12/18 و همچنین دستورالعمل های شماره 260/93/539 مورخ 1393/12/18 و 260/95/515 مورخ 1395/06/03 ملغی الاثر می گردد.

 

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود.

 

 


برچسب ها:
..